HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Malleus Maleficarum | Avantasia

[Falk von Kronberg]
So, daughter of the old evil spirit, you still pretend
you know? Maybe we have a way to make you remember...
[Else Vogler]
I have done no wrong, blood shall come upon you!
von Kronberg]
Torturer, pull on!


Lời Việt

Malleus Maleficarum | Avantasia

[Falk von Kronberg]
Này, con gái của quỷ dữ ngàn năm, ngươi vẫn giả vờ chăng
Ngươi không biết à? Có thể chúng ta có cách cho ngươi nhớ lại

[Else Vogler]
Ta đã làm gì sai chăng, máu của ta sẽ nhuốm đầy thân ngươi!

[Falk von Kronberg]
Đao phủ, hãy mạnh nữa lên!

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
My Love Is For Real | Paula AbdulXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.