HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Be good to me | Ashley Tisdale

Everyday is getting worse
Do the same thing and it hurts
I don't know I should cry
All I know is that I'm tryin'
I wanna believe in you
I wanna in you
But you make it so hard to do
What's the point of makin' plans
You all the ones we had
I don't know where we went wrong
Cause we used to be so strong
I wanna in you
I wanna believe in you
So why can't you be
Be to me
I don't ask for much
All I want is love
to see
That's all I need
Somebody to be
to be
Somebody to be
Good to me
Good to
Gotta be good to me
Good to me
Please
I used to think I had it all
Then one day we hit a wall
I had hoped you were one
Where's my dream, where has it gone
I wanted to be with you
just me and you
So why can't you be
Be good to me
I don't ask much
All I want is love
Someone to see
That's I need
Somebody to be
Somebody to be
Somebody be
Good to me
Good to me
Gotta be good me
Good to me
Please
do I go from here
You've gotten under my skin
And I don't know how
get out of this place that I'm in
I don't ask for much
All I want is love
Someone see
That's all I need
Somebody to be
Somebody be
Somebody to be
Good to me
Good me
Gotta be good to me
Good to me
Please
I don't ask for much
All I want is love
Someone to
That's all I need
Somebody to be
Someone to
Somebody to be
Good to me
to me
Gotta be good to me
Good to me
Please


Lời Việt

Be good to me | Ashley Tisdale

Mỗi ngày càng tồi tệ hơn
Nó làm vết thương của tôi đau hơn
Tôi không biết rằng tôi đang khóc
Tôi đang cố gắng làm tất cả
Tôi tin vào bạn
Tôi tin vào bạn
Bạn đang làm cứng nó

Tôi đang làm một kế hoạch
Tôi là mọi thứ tôi có
Tôi không biết chúng tôi sai
Đó là lý do tôi mạnh mẽ
Tôi tin vào bạn
Tôi tin vào bạn

Tại sao bạn lại không thể...
Tốt với tôi


Yêu cầu không nhiều
Mọi thứ tôi muốn là tình yêu của bạn
Người nào đã nhìn thấy..
Đó là tất cả tôi cần
Ngưòi nào đó đến với tôi...
Ngưòi nào đó đến với tôi...
Ngưòi nào đó đến với tôi...
Đối xử tối với tôi
Đối xử tối với tôi.......
Cần phải tốt với tôi
Đối xử tối với tôi.......
Làm ơn

Tôi thường nghĩ tôi có tất cả
Đến một ngày nhận ra đó là một mặt phẳng ngăn cách tình yêu của anh
Tôi đã hy vọng...
Bạn là giấc mơ của tôi, Tôi phải đi đâu
Tôi tìm ai đó để đến với tôi...
Một nơi chỉ có tôi và bạn

Tại sao lại không thể....
Tốt đối với tôi
**(lập lại)**


   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.