HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Don't Worry | Appleton

Dont worry cause I'll always be there for you
(In the Heavens above)
I just needed you to me
And I have tried to make it right
And I dont know that I feel so sure
I think that we missed out
So Ive sung this song for you
And I just want you to say to me
Dont worry cause always be there for you
In the Heavens above
Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens
Dont worry cause I'll always be there for you
Always be there
All I was to stand alone
So is there a place, that we could meet
And you see this face within your face and I
Stayed but Im back
To hear you say
Dont worry cause I'll always be there for you
In Heavens above
Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens above
Dont worry cause always be there for you
Always be there (In the Heavens above)
Can you hear me
Through the (Through the spaces)
Wondering in this wonderland
And if I try to understand
This broken man, broken
Dont worry cause I'll always be there for you
In the Heavens above (Broken man)
Dont worry cause always be there for you
Always be there
In the Heavens, in the Heavens, in the Heavens, for you
Yeah, Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah.


Lời Việt

Don't Worry | Appleton

Đừng lo lắng vì có chị luôn luôn ở bên em
(Dù ở thật cao trên thiên đường)

Em chỉ cần có chị quan tâm an ủi em
Và em cố gắng làm tốt hơn
Và em không biết em cảm thấy chắc chắn
Nhưng em nghĩ chúng ta đã bỏ lỡ
Em sẽ hát tặng một bài hát cho chị
Và em muốn chị nói với em một điều

Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Luôn luôn bên em

Em muốn được yên tĩnh
Là một nơi,chỉ có chúng ta mà thôi
Và chị thấy một gương mặt trong bên trong đó, gương mặt của chị và em
Đừng đi đâu nhưng em sẽ trở lại
Để nghe chị nói

Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Luôn luôn bên em(Dù ở thật cao trên thiên đường)

Chị nghe em
Xuyên qua không gian
Đi đến miền đất lạ
Và nếu ta cố gắng hiểu nhau
Sẽ không cãi nhau nữa
Là một người đau khổ,người đau khổ

Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Dù ở thật cao trên thiên đường(người đau khổ)
Đừng lo lắng vì chị sẽ luôn luôn ở bên em
Luôn luôn bên em
Trên thiên đường,trên thiên đường,trên thiên đường,bởi chị
Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah. Yeah, yeah

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.