HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Every Morning | Sugar Ray

Every Morning
Every morning there's halo hangin
from the corner of my girlfriend's four bed
I know it's not mine but I'll see if can use it for
weekend or a one-night stand
Couldn't understand
to work it out
Once again as predicted my broken heart open
and you ripped out
got me reeling
me from believing
Turn me around
Said we can do it
You know I wanna do again
Ray say)
Oh...........
(Every Morning)
Oh................
(Every Morning I wake up)
(Shut the door baby, say a word)
Oh.......
(She always the wrong, she always rights, she always rights)
(Shut the door baby, Shut door baby)
Every there's a heartache hanging
the corner of my girlfriend's four-post bed
I know it's not mine and I she thinks she loves me
but I can believe what she said
so deceiving
you stop believing
Turn around again
we couldn't do it
You I wanna do it again
Oh...........
(Every Morning)
Oh..................
(Every Morning when wake up)
(Shut the baby, don't say a word)
Oh...........
(Every Morning)
Oh..........
Morning when I wake up)
the door baby, shut the door baby)
She rights the wrong
For me
Baby
She always rights wrong
For me
Every Morning there's a halo
from the corner of my girlfriend's four-post
I know it's not mine but I'll see if I use it for
the weekend or a one-night
(Shut the door don't say a word)
Every Morning
Every Morning I wake up
the door baby, shut the door baby)
Every Morning
Every Morning (Turn around again)
(Shut the door don't say a word)
Every Morning
Every Morning


Lời Việt

Every Morning | Sugar Ray

Mỗi buổi sáng

Mỗi buổi sáng luôn có một vầng hào quang nhảy nhót ở góc chiếc giường bốn cột trụ của cô bạn gái của tôi
Tôi biết vầng hào quang đó chẳng phải của tôi nhưng tôi vẫn sẽ xem xem tôi có thể xài nó vào cuối tuần hoặc cho một đêm chỉ đứng mà thôi.
Không thể hiểu nổi
Làm thế nào để giải quyết cái vấn đề chết tiệt này đây?
Một lần nữa đúng như dự đoán, tôi đã để mở ngỏ trái tim tan nát khốn khổ của mình và em chính là kẻ đã xé xác nó tan tác như thế này đây
Có cái gì đó đang làm cho tôi đảo điên loạng choạng
Bắt tôi không được tiếp tục tin tưởng nữa
Và quay tôi vùn vụt như quay dế
Nói rằng chúng ta có thể làm lại một lần nữa
Tôi biết tôi cũng muốn làm lại lần nữa
(Sugar Ray nói..)
Oh.....
(Mỗi buổi sáng)
Oh...
(Mỗi buổi sáng)
(Sập cửa vào đi em yêu, đừng có nói bất kì một lời nào)

Mỗi buổi sáng luôn có một cơn đau tim lơ lửng nơi góc chiếc giường bốn cột trụ của cô bạn gái tôi
Tôi biết nó chả phải của tôi và tôi biết cô ấy nghĩ cô ấy yêu tôi nhưng tôi không bao giờ có thể tin được bất kì cái gì cô ấy nói
Có gì đó rất chi là điêu toa dối trá
Khi cô ấy không còn tiếp tục tin tưởng nữa
Quay tôi vun vút như quay dế
Nói rằng chúng ta không thể làm lại lần nữa
Em biết tôi muốn làm lại lần nữa mà
Oh.....
(Mỗi buổi sáng)
Oh...
(Mỗi buổi sáng khi tôi tỉnh dậy)
(Sập cửa vào đi em yêu, đừng có nói bất kì một lời nào)
Oh.....
(Mỗi buổi sáng)
Oh...
(Mỗi buổi sáng khi tôi tỉnh dậy)
(Sập cửa vào đi em yêu, đừng có nói bất kì một lời nào)
Cô ấy luôn đúng khi làm điều sai trái đối với tôi
Em yêu
Cô ấy luôn đúng khi làm điều sai trái đối với tôi

Mỗi buổi sáng luôn có một vầng hào quang nhảy nhót ở góc chiếc giường bốn cột trụ của cô bạn gái của tôi
Tôi biết vầng hào quang đó chẳng phải của tôi nhưng tôi vẫn sẽ xem xem tôi có thể xài nó vào cuối tuần hoặc cho một đêm chỉ đứng mà thôi
(Sập cửa vào đi em yêu, đừng có nói bất kì một lời nào)
Mỗi buổi sáng
(Mỗi buổi sáng khi tôi tỉnh giấc)
Mỗi buổi sáng
(Quay tôi như quay dế lần nữa)
Mỗi buổi sáng
(Sập cửa vào đi em yêu, đừng có nói bất kì một lời nào)
Mỗi buổi sáng
Mỗi buổi sáng

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.