HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Break Me Shake Me | Savage Garden

I never thought change my
Opinion again
But you moved me in a way ive
Never known
moved me in a way that ive
Never known
straight away you just moved
Into position
You me in a way that ive
Never known
abused me in a way that ive
Never known
Chorus
So break me me hate me
Take over
When the madness then you
Will alone
Just break me shake hate me
me over
the madness stops then you
Will alone
So youre kind who deals with the
in the mind
Well you confuse me in way that
never known
confuse me in a way that ive
Never known
Chorus
She says I can you but what
Me Shake Me
Do say
But not free baby youll have
To pay
You just keep me contemplating
soul is slowly fading
God dont you know that I with a ton
Of regret
cause I used to move in a way that
never known
But then I accused in a way that
never known
But you hurt me in a that ive
Never known
Break me me hate me take
Me over
the madness stops then you
Will be
wont you break me shake me
Hate take me over
the madness stops then you
Will alone
Listen baby
Youll be youll be
Break me shake hate me take
make me
Fake me break shake me hate
Me take
Break me


Lời Việt

Break Me Shake Me | Savage Garden

Anh không bao giờ nghĩ rằng anh sẽ thay đổi ý kiến của mình lần nữa
Nhưng em đã thay đổi anh theo cách mà anh không bao giờ biết được [x2]

Nhưng lập tức em lại trở về cái vị trí đó
Em lừa gạt anh theo cách mà anh chẳng bao giờ biết [x2]

Vậy thì hãy đàn áp anh, tống khứ anh, ghét bỏ anh
Chấp nhận anh
Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình
Chỉ cần đánh anh, lắc anh, ghét anh
Chấp nhận anh
Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình

Ra em là người thích đùa với những trò chơi tư tưởng
Em làm anh lẫn lộn theo cách mà anh chẳng bao giờ biết [x2]

Cô ấy nói tôi có thể giúp bạn ngoại trừ điều gì
Đàn áp tôi, tống khứ tôi
Có phải bạn nói
Nhưng điều đó không miễn phí, em à, em sẽ phải trả giá
Em cứ làm tôi lặng ngắm điều đó
Tâm hồn em đang từ từ tan biến đi

Chúa không biết rằng tôi sống với một tấn hối hận
Vì tôi thường tôi thường thay đổi em theo cách mà em không hề biết
Nhưng sau đó tôi buộc tội em theo cách mà em không bao giờ biết
Nhưng em làm tổn thương tôi theo cách mà tôi không bao giờ biết được

Vậy thì hãy đàn áp anh, tống khứ anh, ghét bỏ anh
Chấp nhận anh
Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình
Chỉ cần đánh anh, lắc anh, ghét anh
Chấp nhận anh
Khi sự điên cuồng qua đi thì em sẽ vò võ một mình

Nghe nè, em yêu
Em sẽ một mình thôi

Đàn áp anh, ruồng bỏ anh, thù ghét anh, chấp nhận anh, biến đổi anh
Lừa anh, đàn áp anh, tống khứ anh, ghét bỏ anh, chấp nhận anh
Đập tan anh

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.