HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Out Of Control | Hoobastank

've done everything as you say
I've followed your rules without question
I it would help me see things clearly
But instead of helping me to see
I look around and it's like I'm blinded
I'm spinning of control
Out of control
I'm spinning out of control
of control
Where should I go?
What should I do?
I don't what you want from me
Cause I don't know
If I can trust you
I don't understand what you want me
I feel like I'm spinning out of control
Try to focus but everything's twisted
all along I thought you would be there
(Thought you would be there)
To let me know I'm not alone
But in fact that's what I was
I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out of
Out of control
Where should I go?
What should I
I don't understand what you want from me
Cause I don't know
If I trust you
Or all of the things you've said to me
I may never know the answer
To this endless
Where should I go?
What should I do?
I don't understand what you from me
Is it a mystery?
Is it a mystery?
of Control
I'm spinning out of control
Out of control
I'm out of control
Out of control
I'm spinning out of control
Out control
I'm spinning out of control...
Where should I go?
should I do?
I don't understand what you want from me.
Cause I don't know
If I can trust
Or all of the things you've said to me.
And I may never know the answer
this endless mystery.
Where should I go?
What should I do?
I don't understand you want from me
I'm spinning out of control
Out of control
I'm spinning out control
Out of control


Lời Việt

Out Of Control | Hoobastank


Mất kiểm soát.

Tôi làm mọi thứ theo lời cậu.
Tôi không thắc mắc đi theo luật cậu đặt ra.
Tôi đã nghĩ việc đó sẽ giúp tôi nhìn thấu mọi vấn đề.
Nhưng thay vì giúp tôi hiểu rõ.
Tôi nhìn quanh và cảm thấy mình mù loà.

Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.


Tôi nên đi đâu?
Tôi nên làm gì?
Tôi không hiểu cậu muốn gì từ tôi.
Vì tôi không biết
liệu tôi có thể tin cậu.
Tôi không hiểu cậu muốn gì từ tôi.

Tôi cảm thấy mình xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Cố gắng cách tập trung nhưng tất cả đều xoắn lại.
Và với tất cả, tôi nghĩ cậu sẽ ở đó.
Nghĩ cậu sẽ ở đó.
Để cho tôi biết, tôi không cô đơn.
Nhưng thật sự, chính xác là tôi đang như thế.

Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.

Tôi nên đi đâu?
Tôi nên làm gì?
Tôi không hiểu cậu muốn gì từ tôi.
Vì tôi không biết
liệu tôi có thể tin cậu
hay tất cả những gì cậu đã nói với tôi.

Tôi có thể sẽ không bao giờ biết
lời đáp cho sự bí ẩn vô tận này.

Tôi nên đi đâu?
Tôi nên làm gì?
Tôi không hiểu cậu muốn gì từ tôi.

Đây là một bí ẩn sao?
Đây là một bí ẩn sao?

Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.

Tôi nên đi đâu?
Tôi nên làm gì?
Tôi không hiểu cậu muốn gì từ tôi.
Vì tôi không biết
liệu tôi có thể tin cậu
hay tất cả những gì cậu đã nói với tôi.

Tôi có thể sẽ không bao giờ biết
lời đáp cho sự bí ẩn vô tận này.

Tôi nên đi đâu?
Tôi nên làm gì?
Tôi không hiểu cậu muốn gì từ tôi.

Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.
Tôi xoay vòng một cách mất kiểm soát.
Mất kiểm soát.

Translated by A.Q.U.A
10:25 pm Sat-May.16.08.

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.