HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

The Game | Triple H

The Game
It's time to play the game
Time play the game!
Mu, Ha, ha, ha, ha, ha
Ha, ha, ha
Its all about game, and how you play it
All about controll, and if you can take it
All about your debt, and if you can payit
all about pain and whos gonna make it...
I am the game, you dont wanna play me
I am control, no way you can change me
am heavy debts, no way you can pay me
I am the pain , and i know you can't take meLook over your ready to run
like a good little bitch, from a smoking gun
I am the game and i make the rules, so move on out and you can die like a fool
Try and figue out what my moves gonna
Come on over sucker why dont you ask me
Dont you forget theres a price you can pay
'Cuz i am the game i want you play!
It's time to play the game...
Mu, Ha, ha, ha, ha,
Time to play game!
Its all about the game, and how you play it
Its all about control, and if you can take it
Its all about your debt, and if you can it
Its all about the pain and who's gonna make it...
I am the game, you dont wanna play me
I am control, no you can change me
I am heavy debts, no way you can pay me
I am your pain,and I know you cant take me!
Play the game your gonna be the
Your gonna change your name,
Your gonna die in flames!
Ha, ha, ha
Time to play the game!
Its time to play the game..
" "
" "
Ha, ha, ha, ha
to play the game!
Ha, ha, ha, ha!!!


Lời Việt

The Game | Triple H

Cuộc chơi

Đây là lúc để chơi
lúc để chơi !
Mu, Ha, ha, ha, ha, ha
Ha, ha, ha

Đó là tất cả những trò chơi, và chú mày chơi nó như thế nào
Bảng điều khiển đó, nếu chú mày muốn
Những nợ nần của chú mày, có thể trả không
và những sự đau đớn, xem coi ai sẽ làm nào...
Ta là trò chơi, chú mày sẽ không muốn chơi
Ta là bảng điều kiển, nhưng chẳng có cách nào cho chú mày thay đổi
Ta là món nợ lớn, khó lòng trả nổi
Ta là sự đau đớn, chú mày chẳng dám nhận đâu


Nhìn vai chú mày đang run lên
Như đứa con hoang run trước họng súng
Ta là cuộc chơi và ta ra luật, hãy tiến lên để thua như thằng ngốc đi
hãy cố và đếm coi ta sẽ di chuyển ra sao
Lại gần đây đi tại sao lại không hỏi ta
Quên rằng chú mày còn một giá phải trả sao
Vì ta là cuộc chơi mà chú mày phải dự vào !

Đây là lúc chơi rồi...
Mu, Ha, ha, ha, ha,
Lúc bắt đầu cuộc chơi!

Đó là tất cả những trò chơi, và chú mày chơi nó như thế nào
Bảng điều khiển đó, nếu chú mày muốn
Những nợ nần của chú mày, có thể trả không
và những sự đau đớn, xem coi ai sẽ làm nào...
Ta là trò chơi, chú mày sẽ không muốn chơi
Ta là bảng điều kiển, nhưng chẳng có cách nào cho chú mày thay đổi
Ta là món nợ lớn, khó lòng trả nổi
Ta là sự đau đớn, ta biết chú mày chẳng dám nhận đâu
Bắt đầu cuộc chơi, chú mày sẽ giống như thế,
Chú chẳng đổi dc tên mình đâu,
Bước của chú mày gục trên ngọn lửa!
Ha, ha, ha, ha
Bắt đầu cuộc chơi!

đây là lúc để chơi..
" "
" "
Ha, ha, ha, ha

Lúc bắt đầu cuộc chơi!
Ha, ha, ha, ha!!!

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Daddy's Little Girl | Michael BoltonXóa
Pictures of you | The last goodnightXóa
Damn Girl | The All American RejectsXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.