HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

While We Sleep Insomnium - Melodic Death Metal

While We Sleep
When your heart gives out and your love collapses
When the hand that lets go is there no more
When you reap and sow only throe and resentment
When there's no one else but you to blame for
When all you ever wish for is to go back more
When all you ever wish for is to change it all
When all you feel is remorse, pain and regret
you dwell in the past unable to move on
And we drift far away in our dreams
Gather further distance while we sleep
a wall of glass thick and deep
We hear but choose not to listen
And we drift far away in our dreams
Gather further distance we sleep
Set all the bridges in flaming fire
Leave all the love we had behind
When you realize that your life is a one-way
When you realize that there's no point of return
When you understand that you can't go back anymore
When understand you can only move onwards
And we drift far away in our dreams
Gather further distance while we sleep
a wall of glass thick and deep
We hear but choose not to listen
And we drift far away in our dreams
Gather further distance we sleep
Set all the bridges in flaming fire
Leave all the love we had behind
Slow down
We need to slow down
We need to slow down so I can catch you
We need to slow down so can catch you
We need to slow down so you can catch me
We need to slow down so I can catch you
We need to slow down you can catch me
Slow down
Lời Việt

While We Sleep Insomnium - Melodic Death Metal

Khi Ta Ngủ

Khi trái tim người thôi vẫy vùng và tình yêu vụn vỡ
Khi bàn tay siết chặt đã đến ngày buông lơi
Khi đau thương oán hờn người gieo rồi lại gặt
Khi chẳng còn ai tội nghiệt nặng trên vai gầy

Sau tất cả người chỉ ước cho một lần trở lại
Sau tất cả người chỉ ước được một lần đổi thay
Đến cuối cùng chỉ có đau thương và tiếc nuối
Khi đôi chân người vùi giữa chốn cũ ngày xưa

Và trong giấc mơ ta buông mình trôi lạc
Khi ta ngủ vùi khoảng cách càng xa xôi
Tường kính ta xây thâm sâu và hùng vĩ
Ta có lắng nghe nhưng lại chọn hững hờ

Và trong giấc mơ ta buông mình trôi lạc
Khi ta ngủ vùi khoảng cách càng xa xôi
Không muốn vấn vương nhịp cầu thiêu lửa đỏ
Yêu thương từng có ngoảnh mặt bỏ đằng sau

Khi nhận ra đời người chỉ một chiều thẳng tắp
Khi nhận ra người quay trở về cũng vẫn bằng không
Khi hiểu ra người không thể nào trở lại
Khi hiểu ra con đường ấy chỉ có thể tiến lên

Và trong giấc mơ ta buông mình trôi lạc
Khi ta ngủ vùi khoảng cách càng xa xôi
Tường kính ta xây thâm sâu và hùng vĩ
Ta có lắng nghe nhưng lại chọn hững hờ

Và trong giấc mơ ta buông mình trôi lạc
Khi ta ngủ vùi khoảng cách càng xa xôi
Không muốn vấn vương nhịp cầu thiêu lửa đỏ
Yêu thương từng có ngoảnh mặt bỏ đằng sau

Bước chậm lại
Chúng ta cần bước chậm lại
Chúng ta cần bước chậm lại để tôi bắt kịp người

Chúng ta cần bước chậm lại để tôi bắt kịp người
Chúng ta cần bước chậm lại để người bắt kịp tôi
Chúng ta cần bước chậm lại để tôi bắt kịp người
Chúng ta cần bước chậm lại để người bắt kịp tôi
Bước chậm lại

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.