HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video Play Video
Music Play
Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Kiss Me Charlie Puth - Pop

I should have told you how I really feel
A little in advance
Then I
Would've had some time
To go and work it out
I think I lost chance
For the last three years
I just hid it so well
Hoping that figure out
Because I never could tell it
Straight to your face
have I ever
Woken up in a cold hard sweat
From a dream wondering
If you'd ever say
If I didn't say it first
I'm done
Playing these
I can't believe what I'm about to say
I won't tell you goodbye
With my left behind
Kiss me before I
F**king lose my mind
No
No more nights
Drinking to my loneliness
Up 2 AM
No
No more waiting
round the bar
Hopin' that you might walk in
For the last three years
I just hid so well
Hoping that you'd figure out
Because I never could tell it
Straight to your
Never have I ever
Woken up in a cold hard sweat
a dream wondering
If you'd ever say goodbye
If I didn't say it first
I'm done
Playing these games
I can't believe what I'm about to say
I won't tell you goodbye
With my love left behind
Kiss me before I
F**king lose my
(oooo,oooo x4)
I'm done
these games
I can't believe what I'm about to say
Cause I would rather die
Than feeling inside
Tricks played on my mind
No, I would rather die
Than tell you goodbye
My love left behind
Kiss me before I
F**king lose my mindLời Việt

Kiss Me Charlie Puth - Pop

Tôi nên thổ lộ với em về cảm xúc thật của mình
Sớm hơn một chút
Và rồi tôi
Đáng lẽ đã có thêm thời gian
Để làm mọi việc cho đúng
Tôi nghĩ mình đã để tuột mất cơ hội rồi

Ba năm trở lại đây
Tôi đã che giấu tình cảm quá khéo léo
Chỉ mong em có thể nhận ra
Vì tôi chẳng thể nào nói thẳng tất cả
Trước mặt em

Tôi chưa bao giờ
Tỉnh giấc mình đẫm mồ hôi
Vì một giấc mơ
Tôi tự hỏi liệu có khi nào em sẽ nói lời tạm biệt
Nếu tôi không nói được điều đó trước

Tôi đã mệt mỏi
Với những trò này lắm rồi
Tôi chẳng thể tin những điều mình sắp nói ra nữa
Tôi sẽ không nói lời từ biệt
Mà chưa thổ lộ tình yêu của tôi
Em hãy trao tôi nụ hôn
Trước khi tôi đánh mất lý trí đi

Không
Sẽ không còn những đêm
Nâng ly vì sự cô đơn của tôi
Cho tới tận hai giờ sáng
Không
Sẽ không còn phải đợi chờ
Bước qua bước lại trong quán rượu
Chỉ mong em có thể sẽ tới

Ba năm trở lại đây
Tôi đã che giấu tình cảm quá khéo léo
Chỉ mong em có thể nhận ra
Vì tôi chẳng thể nào nói thẳng tất cả
Trước mặt em

Tôi chưa bao giờ
Tỉnh giấc mình đẫm mồ hôi
Vì một giấc mơ
Tôi tự hỏi liệu có khi nào em sẽ nói lời tạm biệt
Nếu tôi không nói được điều đó trước

Tôi đã mệt mỏi
Với những trò này lắm rồi
Tôi chẳng thể tin những điều mình sắp nói ra nữa
Tôi sẽ không nói lời từ biệt
Mà chưa thổ lộ tình yêu của tôi
Em hãy trao tôi nụ hôn
Trước khi tôi đánh mất lý trí đi

(oooo,oooo x4)

Tôi đã mệt mỏi
Với những trò này lắm rồi
Tôi chẳng thể tin những điều mình sắp nói ra nữa
Vì tôi thà chết còn hơn
Là chịu đựng những cảm xúc này
Những mưu mẹo ngập tràn tâm trí tôi
Không tôi thà chết còn hơn
Là nói lời từ biệt với em
Mà chưa thổ lộ tình yêu của tôi
Em hãy trao tôi nụ hôn
Trước khi tôi đánh mất lý trí đi

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Kiss Me Charlie Puth - PopXóa
I Am Behind You (Ye Sung & Jang Hye Jin) | Super JuniorXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.