HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Sail AWOLNATION - Rock

Sail!
This how I show my love
I made it in my mind because
I blame on my A.D.D. baby
This is how an angel dies
I blame it on my own pride
Blame it on my A.D.D. baby
Sail!
Sail!
Sail!
Sail!
Sail!
Maybe I should cry for help
I should kill myself (myself)
Blame it on my A.D.D. baby
Maybe a different breed
Maybe I'm not listening
So blame it on my A.D.D.
Sail!
Sail!
Sail!
Sail!
Sail!
La la la la
La la la la la oh!
la la la la,
La la la la la oh!
La la la la,
La la la la la,
Sail!
Sail!
Sail!
Sail!
Sail with me the dark
Sail!
Sail with me into the
Sail!
with me into the dark
Sail!
with me
Sail!
Lời Việt

Sail AWOLNATION - Rock

Ra đi!

Đây là cách tôi thể hiện tình yêu
Tôi đã quyết định bởi
Tôi đổ tổi cho chứng rỗi loạn tâm lý của tôi
Đây là cách một thiên thần thăng thiên
Tôi đổ lỗi cho lòng tự trọng của chính tôi
Đổ lỗi cho chứng rối loạn tâm lý của tôi

Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!

Có lẽ tôi nên gào thét kêu cứu
Có lẽ tôi nên tự tử
Tôi đổ lỗi cho chứng rỗi loạn tâm lý của tôi
Có lẽ tôi là một loài khác chăng
Có lẽ tôi không lắng nghe
Thế thì đổ lỗi cho chứng rối loạn tâm lý của tôi đi

Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!

La la la la la
La la la la la oh!
La la la la la,
La la la la la oh!
La la la la la,
La la la la la,

Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!
Ra đi!

Ra đi với tôi trong bóng tối mịt mù
Ra đi!
Ra đi với tôi trong bóng tối mịt mù
Ra đi!
Ra đi với tôi trong bóng tối mịt mù
Ra đi!
Ra đi với tôi
Ra đi!

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
You’ll Never Know Ariana Grande - PopXóa
Part Of Me | Ayumi HamasakiXóa
Where Are You Now Union J - PopXóa
Piece Of Me | Britney SpearsXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.