HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

With These Blueprints Phineas & Ferb OST - Soundtracks

Baljeet: With these blueprints we can make a mighty tower,
Isabella:With these blueprints we can mold a chocolate ball!
Buford: these blueprints we can forge enormous yo-yos,
Baljeet, Buford, Candace, Isabella:
With these prints we can build anything at all!
Doofenshmirtz:
We've got blueprints, glorious blueprints!
They give us endless potentialities!
We could build android porcupine,
bionic hearts for Valentines,
or giant dogs with artificial fleas!
Candace: 'Cause got blueprints!
Baljeet, Buford, Candace, Isabella: Glorious blueprints!
Doofenshmirtz: They make the things we dream reality!
Buford, Candace, Isabella:
We can build jet powered water wings,
a catapult with matress springs,
and practically you see!
Baljeet, Buford, Candace, Isabella, Doofenshmirtz:
We've got one prints, two prints,
nothing we do prints!
Three prints, four prints,
everyday it's more prints!
Five prints, six
nothing we can't fix prints!
Big prints, small prints,
make anything at prints!
There's nothing we can't do,
as long as they're blue!
So get some and nails,
and buckets and pails!
So grab a two-by-four,
'Cause we've got blueprints
We've got a lot of work to do!
Baljeet: With these prints that are blue!
Lời Việt

With These Blueprints Phineas & Ferb OST - Soundtracks

Baljeet: Với những bản thiết kế này, chúng tôi có thể làm cho một tháp hùng vĩ,

Isabella: Với những bản thiết kế này, chúng ta có thể đục một quả bóng sô-cô-la!

Buford: Với những bản thiết kế này, chúng ta có thể làm một đồ chơi Yoyo cực lớn

Baljeet, Buford, Candace, Isabella:
Với những bản thiết kế này chúng ta có thể xây dựng bất cứ cái gì

Doofenshmirtz:
Chúng tôi đã có bản thiết kế, bản thiết kế quý giá!
Họ cho chúng ta những tiềm năng vô tận!
Chúng ta có thể xây dựng một con nhím Android,
trái tim Valentines,
hoặc con chó khổng lồ với bọ chét nhân tạo!

Candace: Vì chúng ta có bản thiết kế

Baljeet, Buford, Candace, Isabella: Bản thiết kế quý giá!

Doofenshmirtz: Họ làm giấc mơ chúng ta thành hiện thực

Baljeet, Buford, Candace, Isabella:
Chúng ta có thể xây dựng các cánh máy bay phản lực chạy bằng nước
một súng cao su với nệm lò xo
và thực tế bất cứ điều gì bạn thấy!

Baljeet, Buford, Candace, Isabella, Doofenshmirtz:
Chúng ta có một, hai bản vẽ
không có gì chúng ta không thể làm với bản vẽ
Ba bản vẽ, bốn bản vẽ,
mỗi ngày nhiều hơn!
Năm bản, sáu bản
không có gì chúng ta không thể sửa chữa bản vẽ
Bản to, bản nhỏ
làm bất cứ thứ gì từ bản vẽ
Không có gì chúng ta không thể làm,
miễn là chúng có màu xanh
Vì thế, hãy nhận búa với đinh
và xô với thùng!
Và cầm lấy một bản vẽ
Vì chúng ta có rất nhiều bản vẽ
Chúng tôi đã có rất nhiều việc phải làm!

Baljeet: Với những bản vẽ màu xanh!

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
The best of you | Foo FighterXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.