HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Powerless (OST Abraham Lincoln: Vampire Hunter) Linkin Park - Rock

You hid your skeletons when I had shown you mine
You woke the devil that I thought you'd left behind
I saw the evidence, the crimson soaking
Ten thousand promises, ten thousand ways to lose
(Chorus)
And you held it all but you careless to let it fall
You held it all and I was by your side, powerless
I watched you fall apart and chased you to the end.
I'm left with emptiness that can not defend
You'll never know what I became because of you
Ten thousand promises, ten thousand ways to lose
(Chorus) (x2)
And you held it all but you were careless to let it fall
You held it all and I was by your side, powerless
Powerless (x2)
Lời Việt

Powerless (OST Abraham Lincoln: Vampire Hunter) Linkin Park - Rock

Ngươi đã giấu đi bộ xương của ngươi khi ta cho ngươi thấy (bộ xương) của ta
Ngươi đã đánh thức quỷ dữ mà ta lại nghĩ rằng ngươi đã bỏ lại phía sau rồi
Ta thấy bằng chứng, màu đỏ thẫm đang thấm qua
Mười ngàn lời hứa, mười ngàn cách để thất hứa

(Chorus)
Và ngươi đã giữ trọn vẹn, nhưng ngươi lại bất cẩn đánh rơi
Ngươi đã giữ trọn vẹn và ta đã ở bên cạnh ngươi, bất lực

Ta đã xem ngươi sụp đổ và săn đuổi ngươi đến cùng.
Ta đã bỏ đi với sự trống rỗng không thể nào bào chữa bằng lời
Ngươi sẽ không bao giờ biết ta đã biến thành cái gì bởi vì ngươi
Mười ngàn lời hứa, mười ngàn cách để thất hứa

(Điệp khúc) (x2)
Và ngươi đã giữ trọn vẹn, nhưng ngươi lại bất cẩn đánh rơi
Ngươi đã giữ trọn vẹn và ta đã ở bên cạnh ngươi, bất lực

Bất lực (x2)

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
If You Were My Man | Sarah ConnorXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.