HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Caustic Are the Ties That Bind Trivium - Metalcore

It's we the people
Who spawned this rage
violent people
Who dawned this age
Who dawned this age
and kill
Tremble, blood spills
Ruination
Our divination
Caustic are the ties that bind
Like barbed wire, taut and fine
Tied around the wrists
Plead
Crimson for the dark to feed
Why can't see
What's come to be
We broke the lifeblood
We're drowned death's flood
We're drowned in death's flood
Convulse and kill
blood spills
Ruination
Our divination
Caustic are the that bind
Like barbed wire, taut and fine
Tied around the wrists that
Plead
Crimson for the dark to feed
Caustic are the ties that bind
It surges through all
A lack of self-control
A sighing, vacant soul
Plunged headfirst in deep
Nothing for us to keep
Only sounding a weep
Can you help me my way?
I’ve been lost for so long
I don’t Even know where it went wrong
Can you help
Can you help me
Find strength to armor me
face my enemies
A whispered, draining plea
Can you help me find my way?
I’ve been lost for so
I don’t even know where it went wrong
Can you help me
Can you me
Caustic are the ties that bind
Like barbed wire, taut and fine
Tied the wrists that
Plead
Crimson for the dark to feed
Caustic the ties that bind
Lời Việt

Caustic Are the Ties That Bind Trivium - Metalcore

Chúng ta là những người
Đã sinh ra những cơn thịnh nộ này
Những con người bạo lực
Người bắt đầu thời đại này

Người bắt đầu thời đại này

Phá hoại và giết chóc
Run rẩy, tràn máu
Điêu tàn
Tương lai định sẵn cho chúng ta

Những điều cay độc siết chặt
Như dây thép gai, căng và sắc
Gắn chặt xung quanh cổ tay mà
Nài xin
Máu đỏ cho bóng tối

Tại sao chúng ta không thể nhìn thấy
Những gì đang đến
Chúng ta đã phá vỡ các mạch sống
Chúng ta bị dìm chết trong con sóng tử thần
Chúng tôi bị dìm chết trong con sóng tử thần

Phá hoại và giết chóc
Run rẩy, tràn máu
Điêu tàn
Tương lai định sẵn cho chúng ta

Những điều cay độc siết chặt
Như dây thép gai, căng và sắc
Gắn chặt xung quanh cổ tay mà
Nài xin
Máu đỏ cho bóng tối

Cay độc là những sợi thừng siết chặt

Nó trào dâng qua tất cả chúng ta
Thiếu một sự kiểm soát
Một tâm hồn ngao ngán trống rỗng

Lao đầu xuống những vùng sâu
Không thứ gì để húng ta giữ lại
Chỉ có âm thanh của tiếng khóc

Bạn có thể giúp tôi tìm thấy con đường của mình không?
Tôi đã lạc lõng quá lâu
Thầm chí tôi còn không biết nơi xảy ra sai lầm
Bạn có thể giúp tôi không?
Bạn có thể giúp tôi không?

Tìm một sức mạnh để bao bọc cho tôi
Gíap mặt với kẻ thù của tôi
Một lời biện hộ thầm thì khô khan

Bạn có thể giúp tôi tìm thấy con đường của mình không?
Tôi đã lạc lõng quá lâu
Thầm chí tôi còn không biết nơi xảy ra sai lầm
Bạn có thể giúp tôi không?
Bạn có thể giúp tôi không?

Những điều cay độc siết chặt
Như dây thép gai, căng và sắc
Gắn chặt xung quanh cổ tay mà
Nài xin
Máu đỏ cho bóng tối

Cay độc là những sợi thừng siết chặt

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
The best of you | Foo FighterXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.