HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Never Looking Back Elizabeth South - Country

Sometimes I look back and hold on to regrets
When all the signs say time to move on
Sometimes the steps I take and all I make
Unravel and just come undone
Sometimes the troubles I face
I know I erase
But in the end I have to move on
Sometimes the way I feel is stronger than what is real
And all I want to do is run
But I am not alone, and I will find my way home
[Chorus]
Never gonna let heart break
Open up a world that I make on my own
Gonna feel the wind in my face
start to live again
And I will be strong
I’m never looking back
Sometimes look back at mistakes and I’ve lost track
And I don’t know how to let go
Sometimes I can’t hide, from all the doubting inside
I’m so afraid let it show
The one I think I see
Is the one who has been set free
[Chorus]
Never gonna let my heart break
Open up a world that I make on my own
Gonna feel the wind in face
Gonna start to live again
And I will be strong
I’m never looking back 2
I’m never looking back
I’m never looking back
As time on
I’ll live in the moment of this song
As the rain falls around
I’ll let the walls come down
Fall down, oh, downLời Việt

Never Looking Back Elizabeth South - Country

Đôi khi tôi nhìn lại và giữ chặt những hối tiếc
Khi tất cả các dấu hiệu nói rằng đã đến lúc để tiến lên
Đôi khi những bước tôi đi và tất cả mọi quyết định tôi thực hiện
Rõ ràng và chỉ có thất bại
Đôi khi những khó khăn tôi phải đối mặt
Tôi biết tôi không thể xóa nhòa
Nhưng cuối cùng tôi phải tiến lên
Đôi khi linh cảm với tôi còn mạnh mẽ hơn những gì có thật.

Và tất cả những gì tôi muốn bạn làm là chạy
Nhưng tôi không cô đơn, và tôi sẽ tìm đường về nhà.

Điệp Khúc:
Sẽ không bao giờ để trái tim tôi tan vỡ
Mở ra một thế giới mà tự tôi tạo ra nó
Sẽ cảm nhận làn gió trên khuôn mặt
Sẽ bắt đầu sống lại
Và tôi sẽ mạnh mẽ
Tôi không bao giờ nhìn lại
Đôi khi tôi nhìn lại những lỗi lầm và tôi đã mất dấu.

Và tôi không biết làm thể nào để được khuây khỏa
Đôi khi tôi không thể trốn tránh, từ những hoài nghi trong lòng
Tôi rất sợ để nó phơi bày
Một người tôi nghĩ tôi nhìn thấy
Là một người đã được tự do

Điệp khúc
Sẽ không bao giờ để trái tim tôi tan vỡ
Mở ra một thế giới mà tự tôi tạo ra nó
Sẽ cảm nhận làn gió trên khuôn mặt
Sẽ bắt đầu sống lại
Và tôi sẽ mạnh mẽ
Tôi không bao giờ nhìn lại X2
Tôi không bao giờ nhìn lại
Tôi không bao giờ nhìn lại
Vì thời gian trôi đi
Tôi sẽ sống trong khoảnh khắc của bài hát này
Như cơn mưa rơi xung quanh đây
Tôi sẽ để những bức tường sụp đổ
Sụp xuống, oh, sụp xuống.

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.