HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Going Deep Into Your Mind | Phineas & Ferb OST

We're going deep into your mind
Never know what we will find
Repression, aggression, your embarrassing
Would make Freud annoyed but don't be paranoid
We're going deep into your mind!
We're deep into your mind!
Were you traumatized by squirrels?
Or a little girl with curls?
Do you fear the number
Does a zebra call you Kevin?
We're going deep into your mind!
Your psyche will
Was there a monster 'neath your bed?
A fear of moldy bread?
Or just a Giant floating baby
Going deep into your mind.


Lời Việt

Going Deep Into Your Mind | Phineas & Ferb OST

Chúng tôi đang đi sâu vào tâm trí của bạn
Không bao giờ biết những gì chúng ta sẽ tìm thấy
Ức chế, xâm lược, nỗi ám ảnh xấu hổ của bạn
Sẽ làm cho Freud khó chịu nhưng không hoang tưởng
Chúng tôi đang đi sâu vào tâm trí của bạn!
Chúng tôi đang đi sâu vào tâm trí của bạn!

Bạn bị tổn thương bởi sóc?
Hoặc một cô gái nhỏ với những lọn tóc?
Bạn có sợ con số bảy?
Một ngựa vằn gọi tên bạn Kevin?
Chúng tôi đang đi sâu vào tâm trí của bạn!
Tinh thần của bạn sẽ thư giãn
Có một con quái vật dưới giường bạn chăng?
Một nỗi sợ hãi bánh mì mốc?
Hoặc chỉ là một em bé đầu khổng lồ nổi?
Đi sâu vào tâm trí của bạn.

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.