HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Learn To Live | Darius Rucker

Grandpa campbell would sit upon his front porch
And i'd be right there just sittin on his knee
He'd tell about love and feast and famine
And i'd hang onto every word that he would breathe
He'd say boy as you walk through this life
Here's a little wisdom that'll you get by
You gotta live to learn
You gotta crash and burn
You gotta some stances
And take some chances
You gotta live and love
And take all life to give
You gotta live and learn
So you can learn to live
Well i left home and i to carolina
I didn't sail off just to see what i could see
I did some things that i wasn't really proud of
Sometimes just got the best of me
But i'd always think back to those days
And i know what grandpa campbell would say
He'd say
You gotta live to learn
You gotta crash and burn
You gotta make some
And take some chances
You gotta live and love
And take life has to give
You gotta live and learn
So you can learn to live
After years of running round searching
I found me a woman who loves me just for me
All those mistakes i thought that i was making
Led me right here to sittin' on my knee
Son as you walk through this life
Here's a little wisdom that will help you get by
You gotta live learn
You gotta crash and burn
You gotta make some stances
take some chances
You gotta live and love
And take all life has to give
You gotta and learn
You gotta live and learn
So you can learn to live
Learn to


Lời Việt

Learn To Live | Darius Rucker

Ông Campbell ngồi trên mái hiên nhà mình
Và tôi sẽ ngồi ngay đó ngay trên đầu gối của ông
Ông đã kể những câu chuyện về tình yêu và những buổi hội hè và nạn đói
Và tôi háo hức nghe lấy từng lời ông nói
Ông đã nói, này cháu, khi cháu đi qua cuộc đời này
Dưới đây là một chút khôn ngoan sẽ giúp cháu vượt qua

Cháu phải sống để học hỏi
Cháu phải biết mùi thất bại
Cháu phải giữ các lập trường
Và nắm bắt một số cơ hội
Cháu phải sống và yêu
Và dành cả cuộc đời để cho đi
Cháu phải sống và học hỏi
Vì vậy, cháu có thể học để sống

Tôi cũng bỏ nhà ra đi và tôi đã đến Carolina
Tôi đã dong thuyền ra khơi chỉ để xem những gì tôi có thể nhìn thấy
Tôi đã làm một số điều mà không thực sự đáng tự hào
Đôi khi cuộc sống chỉ lấy đi thứ tốt nhất của tôi
Nhưng tôi luôn luôn muốn nghĩ lại những ngày đó
Và tôi biết những gì ông Campell sẽ nói
Ông đã nói như vầy

Cháu phải sống để học hỏi
Cháu phải biết mùi thất bại
Cháu phải giữ các lập trường
Và nắm bắt một số cơ hội
Cháu phải sống và yêu
Và dành cả cuộc đời để cho đi
Cháu phải sống và học hỏi
Vì vậy, cháu có thể học để sống

Sau nhiều năm chạy quanh và tìm kiếm
Tôi tìm thấy cho bản thân một người phụ nữ người mà yêu tôi và chỉ tôi thôi
Tất cả những sai lầm mà tôi nghĩ rằng tôi đã làm
Dẫn tôi vào đây để cho con trai mình ngồi trên đầu gối tôi
Này con trai, khi con đi qua cuộc đời này
Dưới đây là một chút khôn ngoan sẽ giúp con vượt qua

Con phải sống để học hỏi
Con phải biết mùi thất bại
Con phải giữ các lập trường
Và nắm bắt một số cơ hội
Con phải sống và yêu
Và dành cả cuộc đời để cho đi
Con phải sống và học hỏi
Vì vậy, con có thể học để sống
Học hỏi để sống

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.