HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Old MacDonal Had A Farm | Various Artists

Old MacDonald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh
And on this farm he had a cow, eee-yi-eee-yi-oh
a moo moo here and a moo moo there
Here a moo, there a moo, everywhere a moo moo
Old Mac Donald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh
Old MacDonald had a farm,
And on this farm he had a pig, eee-yi-eee-yi-oh
With an oink, oink here and an oink, oink there
Here an oink, there an oink, everywhere an oink
Old Mac Donald had a farm, eee-yi-eee-yi-oh
Now other folks have animals they are caring for
Let's meet some different people and sing a more
Henrietta had a house, eee-yi-eee-yi-oh
And in this house she had a cat, eee-yi-eee-yi-oh
With mew, mew, here and a mew, mew, there
Here a mew, there a mew, everywhere a mew, mew
Henrietta had a house, eee-yi-eee-yi-oh
Zebadiah had a eee-yi-eee-yi-oh
And in this zoo he had a tiger, eee-yi-eee-yi-oh
With a grrr, grrr, here and a grrr, grrr, there
Here a grrr, there a grrr, everywhere a grrr,
Zebadiah had a zoo, eee-yi-eee-yi-oh
Pamelina had a pet shop, eee-yi-eee-yi-oh
And in this shop had a puppy, eee-yi-eee-yi-oh
With a woof, woof, here and a woof, woof, there
Here a woof, there a woof, everywhere a woof, woof,
had a pet shop, eee-yi-eee-yi-oh
With a moo, moo, here and a moo, moo, there
An oink, oink, here and an oink, oink, there
mew, mew, here and a mew, mew, there
A grrr, grrr, here and a grrr, grrr, there
A woof, woof, here and a woof, woof, there
are everywhere, eee-yi-eee-yi-oh!


Lời Việt

Old MacDonal Had A Farm | Various Artists

Cụ MacDonald có một nông trại,
Và ở nông trại này, ông ấy có một con bò,
Kêu Ụm bòo ở đây và Ụm bòo ở kia
ở đây Ụm bòo và ở kia Ụm bòo, ở đâu cũng Ụm bòo
Cụ MacDonald có một nông trại,

Cụ MacDonald có một nông trại
Và ở nông trại này, ông ấy có một con heo
Kêu Éc éc ở đây và Éc éc ở kia
ở đây Éc éc và ở kia Éc éc, ở đâu cũng Éc éc
Cụ MacDonald có một nông trại

Bây giờ, những người kia có những con vật mà họ đang chăm sóc
Hãy gặp những người khác nhau và hát lên nữa nào

Henrietta có một ngôi nhà
Và ở nhà, chị ấy chị có một chú mèo
Kêu meo meo ở và meo meo ở kia
ở đây kêu meo và ở kia kêu meo, ở đâu cũng meo meo
Henrietta có một ngôi nhà

Zebadiah có một sở thú
Và trong sở thú, ông ấy có một con hổ
Kêu grr grr ở đây và grr grr ở kia
ở đây grr và ở kia grr, ở đâu cũng grr
Zebadiah có một sở thú

Pamelina có một cửa hàng thú cưng
Và ở cửa hàng , cô ấy có một chú cún
kêu gâu gâu ở đây và gâu gâu ở kia
ở đây gâu gâu và ở kia gâu gâu , ở đâu cũng gâu gâu
Pamelina có một cửa hàng thú cưng

Kêu Ụm bòo, ở đây và Ụm bòo, ở kia
Kêu Éc éc, ở đây và éc éc, ở kia
Kêu meo, meo, ở đây và meo, meo, ở kia
Kêu grrr, grrr, ở đây và grrr, grrr, ở kia
Kêu gâu gâu, ở đây và gâu gâu ở kia
Các con vật ở khắp mọi nơi.

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Bright As Yellow | The Innocence Mission Xóa
Letters From Home | Scotty McCreeryXóa
What Do You Say | Taylor SwiftXóa
Who Says You Can't Go Home | Bon JoviXóa
Written In The Stars(ft.Eric Turner) | Tinie TempahXóa
Tomorrow | Chris YoungXóa
Never Mind | Taylor SwiftXóa
Cinnamon | Matt WebbXóa
Addicted | Enrique IglesiasXóa
Born To Be A Lady | SNSD (Girls' Generation)Xóa
You're An Angel | Verano Xóa
Indian Outlaw | Tim McGrawXóa
Reason | Fonogenico Xóa
So Goodbye | Jonghyun / 종현Xóa
The Winter Wake | ElvenkingXóa
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.