HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

In The Dark | The Birthday Massacre

All these broken pieces left unglued
Should never find their way
Into the hands of someone like
I'm in the dark
I'm alone around you
I've never been before
Nobody here to get me through
Oh I'm in the dark
Every shed is never mine
Frozen in this fog and hiding
Every second in time
I'm in the
I'm alone around you
I've never been here before
here to get me through
Oh I'm losing my faith in every way
It points to you
Oh I'm in dark
I'm alone around you
Oh I'm in the dark
The more the day
The less I behave as if
Everything black can wash away
Why can't I just trade a dream for way
To peel back the shade behind the gray
I'm in the dark
alone around you
I've never been here before
Nobody here to get me through
Oh I'm in dark


Lời Việt

In The Dark | The Birthday Massacre

Tất cả những mảnh vỡ rời rạc
Sẽ không bao giờ tìm được lối đi của chúng
Ở trong đôi tay của ai đó giống như bạn

Tôi chìm trong bóng tối
Tôi đơn độc quanh bạn
Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này trước đây
Không ai ở đây để giúp tôi cả
Ồ tôi ở trong bóng tối

Mỗi phút trôi qua không bao giờ thuộc về tôi
Lạnh giá trong sương mù và lần trốn
Mỗi một giây trôi qua

Tôi ở trong bóng tối
Tôi đơn độc quanh bạn
Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này trước đây
Không có ai ở đây để giúp tôi vượt qua

Ôi tôi đang mất dần niềm tin trên mỗi con đường
Đó là vị trí của bạn
Ôi tôi đang trong bóng tối
Tôi cô độc quanh bạn
Tôi trong bóng tối

Nhiều ngày ảm đạm trôi qua
Đã khiến tôi mất hết niềm tin vào việc
mọi thứ đen tối có thể được rửa trôi
Tại sao tôi không thể thật sự bán một giấc mơ
Để lột bỏ bóng tối đàng sau màu xám

Tôi ở trong bóng tối
Tôi đơn độc quanh bạn
Tôi chưa bao giờ rơi vào hoàn cảnh này trước đây
Không ai ở đây để giúp tôi vượt qua

Ôi tôi chìm trong bóng tối

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.