HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Was A Time | Whigfield

Was a time
Taratata
Taratata
Taratata
Taratata
Taratata
Taratata
Was a time when my life was mine
Seemed to along the line
Now I'm here in different time
Long from when your love was mine
Follow what there is find
Looking out for all those hidden signs
Never wanted a lonely time
Too bad I can't your mind
Taratata
Taratata
Was a when my life was mine
Seemed to be going great and fine
Now I'm here in pool of tears
Long from I held you near
Taratata
Taratata
Taratata
Follow what there is to find
Looking out for all those hidden signs
wanted a lonely time
Too bad I can't read your mind
Too bad I can't read your mind
time was a time
Time time read your mind
Time time was a time
time read your mind
Time time was a time
Time time read your mind


Lời Việt

Was A Time | Whigfield

Taratata
Taratata
Taratata

Taratata
Taratata
Taratata

Thời gian đó cuộc sống là chính tôi
Những giới hạn dường như cuốn theo
Tôi về đây trong thời gian khác
Cũng đã lâu từ khi em là của tôi

Theo đuổi điều gì để phải tìm kiếm
Nhìn ra chỉ là những điều đã bị ẩn đi
Cô độc đã một lần, chẳng hề muốn
Quá tồi tệ, tôi không thể nhìn thấy trong em

Taratata
Taratata

Thời gian đó cuộc sống là chính tôi
Dường như ổn và thật tuyệt vời
Nhưng về đây tôi như muốn ngập trong nước mắt
Kể từ khi tôi kéo em gần hơn

Taratata
Taratata
Taratata

Theo đuổi gì cứ mãi tìm kiếm
Nhìn ra chỉ là những điều đã bị ẩn đi
Cô độc đã một lần, chẳng hề muốn
Quá tồi tệ, tôi không thể nhìn thấy trong em

Quá tồi tệ, chẳng thể hiểu được em

Thời gian đó là thời gian
thời gian để tôi hiểu em
Thời gian đó là thời gian
thời gian để tôi hiểu em
Thời gian đó là thời gian
thời gian để tôi hiểu em

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.