HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Empty (JYJ) | DBSK

Girl, I swear
I'm never going through this again
I know you thought you'd win
And before I give you another try
I'd die
Love won't you cry or ask why
Oh why
So I'll deny my heart 'cause I won't live a lie
Why try
Your heart is empty
And you're so cold
You don't care you and I
Your heart is empty
You won't let go
But I'm walkin' this life
Why can't you let it go
Why can't you let it go
(Let it let it go)
Girl because your heart is empty
Why can't you let it go
Why can't you it go
(Let it go, let it go)
Girl because your heart is empty
There you
Tryna tell me how to be a man
When that's something you just don't understand
It's time to bring truth to light
No lie
Love won't make you cry or ask why
Oh why
So I'll deny my heart 'cause I won't live a lie
Why try
Your heart is
And you're so cold
You don't care about you and I
Your heart is
You won't let go
But I'm walkin' out this life
Why can't you let go
Why can't you let it go
(Let it go, let it go)
Girl because heart is empty
Why can't you let it go
Why can't you let it go
it go, let it go)
Girl because your heart is empty
Your heart is gone
heart is strong
Leave me alone, leave me alone
Your heart is gone
My heart is
Leave me alone, leave me alone
Your heart is empty (empty, empty)
Your heart is empty (empty, empty,
Your heart is empty (empty, empty, empty)
Girl because your heart is empty
Your is empty
And you're so cold
You don't care about you and I
Your heart is
You won't let go
But I'm walkin' out this life
Why can't let it go
Why can't you let it go
(Let it go, let it go, let it go.. go)
because your heart is empty
Why can't you let it go
Why can't you let it go
(Let it let it go, it go.. go)
Girl because your heart is empty


Lời Việt

Empty (JYJ) | DBSK

Em à, anh thề rằng
Anh sẽ không bao giờ chải qua điều này nữa đâu
Anh biết rằng em nghĩ mình đã thắng
Và trước khi anh trao em một cơ hội khác
Anh đã chết lịm

Tình yêu sẽ không khiến rơi lệ hay đòi hỏi tại sao
Ôi tại sao chứ
Vậy nên anh sẽ chối bỏ trái tim mình vì anh không muốn sống giả dối nữa
Tại sao anh phải cố chứ

Trái tim em trống rỗng
Và em thật băng giá
Em không hề quan tâm chuyện chúng mình
Trái tim em trống rỗng
Em sẽ không bỏ đi
Nhưng anh đang rời bỏ cuộc sống này

Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
(Hãy để nó qua đi,để nó qua đi)
Em à bởi vì trái tim em trống rỗng

Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
(Hãy để nó qua đi,để nó qua đi)
Em à bởi vì trái tim em trống rỗng

Rồi em lại bắt đầu
Cố nói với anh rằng hãy là một người đàn ông
Khi đó là những điều em không hiểu được
Đó là lúc để em phơi bày sự thật
Không lừa dối

Tình yêu sẽ không khiến rơi lệ hay đòi hỏi tại sao
Ôi tại sao chứ
Vậy nên anh sẽ chối bỏ trái tim mình vì anh không muốn sống giả dối nữa
Tại sao anh phải cố chứ

Trái tim em trống rỗng
Và em thật băng giá
Em không hề quan tâm chuyện chúng mình
Trái tim em trống rỗng
Em sẽ không bỏ đi
Nhưng anh đang rời bỏ cuộc sống này

Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
(Hãy để nó qua đi,để nó qua đi)
Em à bởi vì trái tim em trống rỗng

Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
(Hãy để nó qua đi,để nó qua đi)
Em à bởi vì trái tim em trống rỗng

Trái tim em đã chết rồi
Trái tim anh thật mạnh mẽ
Hãy để anh được yên...

Trái tim em đã chết rồi
Trái tim anh thật mạnh mẽ
Hãy để anh lại một mình...
Trái tim em trống rỗng, trống rỗng
Trái tim em trống rỗng, trống rỗng...
Trái tim em trống rỗng, trống rỗng....

Em à bởi vì trái tim em trống rỗng

Trái tim em trống rỗng
Và em thật băng giá
Em không hề quan tâm chuyện chúng mình
Trái tim em trống rỗng
Em sẽ không bỏ đi
Nhưng anh đang rời bỏ cuộc sống này

Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
(Hãy để nó qua đi,để nó qua đi)
Em à bởi vì trái tim em trống rỗng

Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
Sao em không thể để mọi chuyện qua đi
(Hãy để nó qua đi,để nó qua đi)
Em à bởi vì trái tim em trống rỗng

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
神の右手のテーマ~チキンカリー篇~ - Kami no Migite no Teema ~ Chikin Carii Hen - Theme of God's Right Hand ~The Chicken Curry ChapteXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.