HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Broken Heels | Alexander Burke

Hey, hey
RedOne, you know I can do it better than you
I can do it even better in broken
Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it better in broken heels
I roll my sleeves up, wrap my hair up
There's no sign on the road so I never stop
Can you catch me? Yeah, yeah,
You'll never catch me, ay, ay, ay
I'm fresh out the box, fast like a fox
Boss my shoes, tick tock, 12 o'clock
You better watch me, yeah, yeah, yeah
Sit back and watch me, ay, ay, ay
go hard, yes, you do
But when I go it's a magic show
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
I get it when I want it and I get right
Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
can do it even better with broken heels
Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do even better in broken heels
Anything you can do I can do better
Boy, I can do it in broken heels
Anything you can do we can do
Boy, I can do it in broken, broken heels
When you step it up I'm 20 levels up
I took the escalator, elevator the top
How you like me? Yeah, yeah, yeah
You gotta like me, ay, ay, ay
Oh, you know we rock, we control the
Whatever's going down, ladies take the biggest cut
We bring the party, yeah, yeah, yeah
We the party, ay, ay, ay
You go hard, yes, you do
But when I go it's a magic show
Oh, oh, oh, oh, oh
I get it when I want it and I get it right
Hey, hey
All the ladies tell the fellas we do what they can do
We can do it even better in broken heels
Hey, hey
All ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken heels
Anything you can do I can do better
I can do it in broken heels
Anything you can do we can do better
Boy, I can do it in broken, broken heels
oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh (2x)
Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We do it even better in broken heels
Hey, hey
All the ladies tell the fellas we can do what they can do
We can do it even better in broken
Anything you can do I can do better
Boy, I can do it in broken heels
Anything you can we can do better
Boy, I can do it in broken, broken heels
Anything you can do I can do better
Boy, I can do in broken heels
Anything you can do we can do better
Boy, I can do it in broken, broken heels


Lời Việt

Broken Heels | Alexander Burke

Hey, hey
RedOne, anh biết tôi có thể làm điều đó tốt hơn anh
Tôi thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Sẵn tay áo lên, cuộn mái tóc vào
Chẳng có dấu hiệu nào trên đường
Và tôi sẽ không bao giờ dừng lại
Anh có thể bắt được tôi không ? Yeah, yeah, yeah
Anh sẽ không bao giờ bắt được tôi, ay, ay, ay

Tôi cọ sạch thùng nhanh như cáo
Quyền điều khiển dưới gót tôi, tick tock, 12 giờ
Tốt hơn anh nên nhìn tôi, yeah, yeah, yeah
Ngồi lại và nhìn tôi ay, ay, ay

Anh làm tốt nó, phải, anh có thể
Nhưng khi tôi bước đi
Đó là cuộc trình diễn đầy ma thuật
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Tôi làm được khi tôi muốn
và tôi làm được ngay lúc này

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy

Khi anh nhảy lên thì tôi đã cao hơn 20 lần rồi
Tôi đưa thang cuốn, thang máy lên đến tận đỉnh
Làm cách nào anh có thể giống tôi ? Yeah, yeah, yeah
Anh sẽ phải giống tôi, ay, ay, ay

Oh anh biết khi chúng tôi nổi loạn
Chúng tôi điều khiển mọi trở ngại
Dù cái gì xuống dốc các quý cô cũng sẽ ngăn cản nó
Chúng tôi mang đến những bữa tiệc, yeah, yeah, yeah
Chúng tôi đã mang đến những bữa tiệc, ay, ay, ay

Anh làm tốt, phải, anh có thể
Nhưng khi tôi bước đi
Đó là cuộc trình diễn đầy ma thuật
Oh, oh, oh, oh, oh, oh
Tôi làm được khi tôi muốn và tôi làm được ngay

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy

Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh (2x)

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Hey, hey
Mọi quý cô đều nói về những gã đàn ông
Chúng ta có thể làm điều họ có thể
Ta thậm chí có thể làm tốt hơn cả trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy

Mọi thứ anh có thể làm tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy
Mọi thứ anh có thể làm chúng tôi có thể làm tốt hơn
Chàng trai, tôi có thể làm dù có trên chiếc gót gãy

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Take Me Out | Franz FerdinandXóa
Kiss Me | Tiffany ThortonXóa
Back To December | Taylor SwiftXóa
神の右手のテーマ~チキンカリー篇~ - Kami no Migite no Teema ~ Chikin Carii Hen - Theme of God's Right Hand ~The Chicken Curry ChapteXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.