HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

5000 Letters | Alexander Rybak

5000 letters
I keep in my bedroom
5000 people
Who open their hearts
Once we were strangers
Today we are
Mountains won't keep us apart
There is a girl
Who has drawn me aside
That's how she once every morning to be
A boy lost his tooth and he wants me to have it
How did this to me?
I want to know all their faces
And I want to be there
when they need a
5000 letters they wrote me
And someday I'll read them again
5000 stories
I keep in my bedroom
5000 secrets
I keep in mind
I have been given a piece of their lifetime
Friendship is easy to find
I want to all their faces
And I want to be there
when they need a friend
letters they wrote me
And someday I'll read them again
I want to know all their faces
And I to be there
when they need a friend
5000 letters they wrote me
And someday I'll read them


Lời Việt

5000 Letters | Alexander Rybak

5000 lá thư
Tôi cất trong phòng ngủ
5000 con người
Đã mở lòng với tôi
Ngày trước chúng ta là người lạ
Hôm nay mình là một gia đình
Những ngọn núi sẽ không thể chia rẽ chúng ta

Có một cô gái
Người luôn làm tôi vui vẻ mỗi buổi sáng
Một cậu bé rụng mất chiếc răng và muốn tôi giữ nó
Sao những chuyện này lại xảy đến với tôi nhỉ?

Tôi muốn biết những gương mặt ấy
Và tôi muốn ở đó
Khi họ cần một người bạn
5000 lá thư họ viết cho tôi
Và một ngày nào đó tôi sẽ đọc lại chúng

5000 câu chuyện
Tôi cất trong phòng ngủ
5000 bí mật
Tôi giữ trong đầu
Tôi được họ trao cho một phần đời nhỏ
Thật dễ dàng để kiếm được một tình bạn

Tôi muốn biết những gương mặt ấy
Và tôi muốn ở đó
Khi họ cần một người bạn
5000 lá thư họ viết cho tôi
Và một ngày nào đó tôi sẽ đọc lại chúng

Tôi muốn biết những gương mặt ấy
Và tôi muốn ở đó
Khi họ cần một người bạn
5000 lá thư họ viết cho tôi
Và một ngày nào đó tôi sẽ đọc lại chúng

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
5000 Letters | Alexander RybakXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.