HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Die Hasen - The Rabbits (Kuroshitsuji's Insert Song) | Unknown

==Germany==
weiter, immer weiter! Lauf bis wohin?
Straßen und Gassen nach oder links.
der Himmel, die Sonne uns dummen
zeigen “Wo ist der
Findest du das Vollständigkeit an
Verbring’ne Tage getan?
Schwindler ist! Heuchler Alles! Alles!
Jemand alles!
Unbekannt jemand rollt die
nähmlich so, “Der Lauf der Welt”. Ganz gewiss!
sind die Hasen!
Lustig, fröhlich springen den Heiden.
weiß, was wir mit
leerem Kopf nackt und bloß noch leben.
Haben keine Frage, nur den Traum,
der wird weiter erwürgen! Wahnsinn!
Sie lag mit dem Roggenbrot Paradestück.
Einsam spielt auf dem Teller wie Schutt und Asch’!
Jetzt hat ich gar nichts! Wo ist Ich weiß nicht wo?
Bedeutung meines Lebens”
Suchen wir! Kramen Wo sie auch sein mag!
Innern die Schublade, Rocks oder Portmonaie.
Furchtbares! Eilen wir! Suchen wir!
Unsichtbarer Teufel soll mit viel lautem Donner.
müssen sie finden oder fliehen bevor er uns verschlingt!
==English Trans==
Onward, ever onward! where are you walking to?
Streets and to the right or the left
Liking heavens, the sun dumbly
us “where is the vow?”
Do you find then,
days busily working?
It’s fraud! It’s a fake! Everything! Everything!
Somebody everybody!
someone rolls the world!
This namely “The Walk of the World.” Sure enough!
We are the
Funny, happy, springing on heathens.
No one knows how
Empty-headed and naked, still live.
We have no questions, a big dream
That strangles us!
It lies with the rye on the showpiece
Alone it on the plate like rubbish and ash!
I have nothing! Where is it? I know not where?
“The importance of my
search! We rummage! Where it also wants to be!
The inside of skirts or pocketbooks.
Terrible! Horrible! We rush! search!
Invisible devils come with much loud thunder.
We find them or flee before he devours us!Lời Việt

Die Hasen - The Rabbits (Kuroshitsuji's Insert Song) | Unknown

Tiến lên, tiến lên, luôn tiến lên! Ngươi chạy đi đâu đó?
Ra đường cái hay vào thung lũng, sang bên trái hay sang bên phải?
Tựa như thiên đường, mặt trời lặng lẽ
Chỉ cho ta "Lời nguyện thề ở đâu?"

Ngươi có tìm thấy sự hoàn hảo
Khi dành cả ngày bận rộn làm việc?
Nói dối! Đạo đức giả! Tất cả mọi thứ! Tất cả!

Một vài người thấy ai cũng xu nịnh!
Chẳng ai biết tới, người nào đó làm cả thế giới sôi động!
Có cái tên "Cuộc du hành của thế giới". Chắc là đủ rồi!

Chúng ta là thỏ
Vui vẻ, hạnh phúc, đầy sức sống
Không ai biết chúng ta,
Đầu rỗng tuếch và toàn thân trần trụi, vẫn cứ tồn tại
Ta chẳng có câu hỏi nào, chỉ duy nhất một khát khao to lớn
Nó bóp nghẹt chúng ta! Điên dại!

Nằm trong miếng bánh mì lúa mạch được trưng bày
Một mình nó cứ chơi đùa trên đĩa như rác rưởi
Giờ ta chẳng có gì! Ở đâu? Ta không biết
"Ý nghĩa của cuộc đời"

Ta tìm kiếm! Ta lục lọi! Tất cả những nơi nó muốn trú ẩn!
Trong ngăn kéo, áo sơ mi, hay ví
Kinh khủng! Hãi hùng! Ta gấp gáp! Ta tìm kiếm!

Những con quỷ vô hình sẽ tới với những sấm chớp ầm ầm
Ta phải tìm thấy chúng, hoặc chạy ngay trước khi hắn ăn thịt chúng ta!

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.