HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Cry Cry Cry | Mick Hucknall

Cry, cry, cry
Cry, cry,
That's what I want you to do
think of all the lonely nights
That I've sat alone and cried over you
cry, cry
Let me see you shed a few tears
And maybe you'll
What I've been going through for so many years
I want you to cry, cry a river
Yes, I want you to cry me a sea
Yes, I know someone gonna hurt
Just like you've been hurting me
I want you to get on your knees and cry, yeah
Cry, cry, cry
your tears fall like rain
Then maybe I'll realize
my love for you is not in vain
Cry, cry, cry
That's what I you to do
Then think of all the lonely nights
That sat alone and cried over you
I want you to cry, cry me a river
Yes, I want you to cry me a
Yes, I know someone gonna hurt you
like you've been hurting me
Well, I want you to go on and cry
I want you to get on your knees and cry, yeah, yeah,
Cry, cry, cry
Cry, cry,
Cry, cry, cry
Cry, cry,


Lời Việt

Cry Cry Cry | Mick Hucknall

Khóc, khóc, khóc

Khóc, khóc, khóc
Đó là những gì tôi muốn em làm
Sau suy nghĩ của những đêm cô đơn
Mà tôi đã ngồi một mình và khóc để quên em

Khóc, khóc, khóc
Hãy cho tôi thấy em rơi lệ
Và có lẽ em sẽ nhận ra
Những gì tôi đã trải qua nhiều năm

Tôi muốn em khóc, khóc cho tôi một con sông
Vâng, tôi muốn em khóc cho tôi một biển
Vâng, tôi biết một ai đó đã làm tổn thương em
Cũng giống như em đã làm tổn thương tôi
Tôi muốn em nhận được trên đầu gối và khóc của em,

Khóc, khóc, khóc
Hãy để những giọt nước mắt của em rơi như mưa
Sau đó, có lẽ tôi sẽ nhận ra
Rằng tình yêu của tôi dành cho em không phải là vô ích

Khóc, khóc, khóc
Đó là những gì tôi muốn em làm
Sau đó, suy nghĩ của những đêm cô đơn
Mà tôi đã ngồi một mình và khóc để quên em

Tôi muốn em khóc, khóc cho tôi một con sông
Vâng, tôi muốn em khóc cho tôi một biển
Vâng, tôi biết một ai đó đã làm tổn thương em
Cũng giống như em đã làm tổn thương tôi
Vâng, tôi muốn em đi và khóc
Tôi muốn em nhận được trên đầu gối và khóc của em,

Khóc, khóc, khóc
Khóc, khóc, khóc
Khóc, khóc, khóc
Khóc, khóc, khóc

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.