HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Birds And The Bees | Unkle Bob

Some little piece of love
That they have
That have
That they have
That they have
I on the street 'cause I'm so incomplete
And she's always on my mind
Or is it a she that you just want to be with?
'Cause I'm on the all right
Love hurts, my friend
Love hurts in the end
In end
In the end
In the end
Oh let me tell you about the birds the bees
The nice and the sleazy
I don't even know her name
Or do you belong in four minute love song
That nobody can explain?
Love hurts, my friend
Love in the end
In the end
In the end
the end
My mother told me 'Son, you're just like your dad'
Some little piece of love
That have
That they have
That they have
they have
That they have
Loving me, loving you
No no
Loving me, loving you
Yeah
Loving loving you
No no
Loving me, loving you
No no


Lời Việt

Birds And The Bees | Unkle Bob

Một vài mảnh của tình yêu
Mà họ nắm giữ
Mà họ nắm giữ
Mà họ nắm giữ
Mà họ nắm giữ

Tôi lang thang trên phố vì lòng tôi thật trống trải
Và hình ảnh nàng cứ quẩn quanh trong tâm trí tôi
Hay nàng chỉ là người anh muốn tay trong tay?
Vì tôi đang ở ngay trên giới hạn đó

Yêu là đau, bạn tôi à
Yêu là đau, đến tận cùng
Đến tận cùng
Đến tận cùng
Đến tận cùng

Hãy để tôi nói cho anh nghe về chuyện gần gũi
Sự dịu dàng và sự nhớp nhúa
Tôi thậm chí còn chẳng biết tên nàng
Hay anh chỉ say mê một bản tình ca dài bốn phút
Chẳng ai lí giải nổi chăng?

Yêu là đau, bạn tôi à
Yêu là đau, đến tận cùng
Đến tận cùng
Đến tận cùng
Đến tận cùng

Mẹ tôi nói với tôi rằng" Con trai, con giống bố con quá"
Một vài mảnh của tình yêu
Mà họ nắm giữ
Mà họ nắm giữ
Mà họ nắm giữ
Mà họ nắm giữ

Yêu tôi, hay yêu em
Không không
Yêu tôi, hay yêu em
Yeah
Yêu tôi, hay yêu em
Không không
Yêu tôi, hay yêu em
Không không

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Hollywood | Michael BubleXóa
Endless Summer Nights | Richard Marx Xóa
Litte Wildflower | Catherine BrittXóa
Happy Birthday To Me | The VandalsXóa
This Is Me | Emma RobertsXóa
Thank You | Leah DizonXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.