HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Give It To Me Right | Melanie Fiona

Okay, okay,
He's got my number and
You can't, you
Warn me baby here I am
Either you make the time
Or just me
I'm not, I'm not
Tryna run your life
That's why, that's
I'm nobody's wife
But when I want, when I want it
gotta be ready
I don't want it all the time,
But when I get it,
I be satisfied
So give it to me right,
Or don't give it to me at all
I don't think you
How real it is for me to find
A man who thinks he can
So give it to me
Or don't give it to me at all
yeah yeah
On time, time
I expect you to be
Oh my, oh my
Baby in my
You can't get it right,
Then just forget it
No ok
For you to go around
uh uh, today
You make a touch down
You know what I like,
Won't you accept it
I don't want all the time,
But when I want it,
You better make me smile
So give it me right,
Or don't give it to me at all
I don't think you understand,
If you can't please
I know someone who can
Give it to me right,
Or don't it to me at all
This is the real life baby
This is the life that makes me say
Yeah, yeah, yeahh
This is the real thing baby
When I'm alone I can make me say
Yeah, yeah, yeah, yeahh
I don't want it all the time,
But when I want it
You better me smile
So give it to me right,
Or don't give it to me at all
don't think you understand,
If you can't please me,
I know someone who can
So give it to me
Or don't give it to me at all
Give it to me right
Give it me right
Give it to me right,
Or don't give it to me at all
Give it me right,
Or don't give it to me at all


Lời Việt

Give It To Me Right | Melanie Fiona

Được rồi, được rồi
Anh ta đã có số của tôi và
Anh không thể, không thể
Đe dọa tôi đâu cưng
Tôi ở đây
Cứ đi mà mất thời gian
Hay quên tôi đi cũng được

Tôi không, không
Cố điều khiển cuộc đời anh
Đó là lý do, lý do
Tôi không phải là vợ ai cả
Nhưng khi tôi muốn, tôi muốn
Anh phải sẵn sàng đấy

Tôi không muốn nó suốt
Nhưng nếu có nó
Tôi sẽ thỏa mãn hơn
Nên hãy đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Tôi không nghĩ là anh hiểu
Nó thực thế nào để tôi tìm kiếm
Một người đàn ông nghĩ mình có thể
Nên hay đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả
Yeah

Đúng giờ, đúng giờ
Tôi mong anh sẽ thế
Ôi trời, ôi trời
Người yêu trong trí tưởng tượng của tôi
Anh không thể lấy nó đi
Nên hãy quên nó đi

Không có đường
Để anh lòng vòng nữa
uh uh, hôm nay
Tốt hơn hết là bỏ tay xuống đi
Anh biết điều tôi thích mà
Anh sẽ không chấp nhận nó

Tôi không muốn nó suốt
Nhưng nếu có nó
Tôi sẽ thỏa mãn hơn
Nên hãy đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Tôi không nghĩ là anh hiểu
Nếu anh không thể làm tôi vui
Tôi biết một người có thể
Nên hay đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Đây là cuộc sống thực cưng à
Đây là cuộc sống khiến tôi phải nói
Yeah, yeah, yeah, yeahh

Đây là điều có thực mà cưng
Khi tôi cô đơn tôi có thể khiến mình nói
Yeah, yeah, yeah, yeahh

Tôi không muốn nó suốt
Nhưng nếu tôi muốn
Anh nên khiến tôi mỉm cười
Nên hãy đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Tôi không nghĩ là anh hiểu
Nếu anh không thể làm tôi vui
Tôi biết một người có thể
Nên hay đưa nó ngay đi
Hoặc đừng đưa tôi cái gì cả

Đưa nó cho tôi ngay
Đưa nó cho tôi ngay

Đưa nó cho tôi ngay
hoặc đừng đưa tôi gì cả

Đưa nó cho tôi ngay
hoặc đừng đưa tôi gì cả

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
4월 16일 - April 16 | Park Ji Yoon / 박지윤 Xóa
Secrets Of Love | DJ BoboXóa
Doorway To My Dreams (Fly Away) | JoJoXóa
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.