HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

This Is Our Song ( Camp Rock 2 ) | Various Artists

So let's sing
Na
na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
is our song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right together
Theres nothing better
Than singing along
This is our
This is our song
Come grab your guitar
Sit by fire
'Cause we all need a song
When the we retire
sit here
Together
And sing it out (And sing it out loud) loud
This is song
That's all that matters
'Cause we all belong
Right together
Theres nothing better
Than singing along
This our summer
And this is our song
This is our song
is our song
This is our song
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
na na na
Hey ya
Come on let's sing
Na
Na na na na
Hey ya
Yeah
This is our song
That's all that matters
'Cause all belong
Right here together
There's nothing better
singing along
This is our summer (Our summer)
This is our song
That's that matters
'Cause we all belong
Right here together
Theres nothing
Than singing along
This is our summer
This our song
(This is our song)
This is our song
(This our song)
This is our song
(This is our song)
is our song


Lời Việt

This Is Our Song ( Camp Rock 2 ) | Various Artists

Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Đến và cầm lấy cây Ghi-ta của bạn
Ngồi bên đống lửa trại
Vì tất cả chúng ta cần là một bài hát
Khi mà chúng ta về già
Sẽ ngồi lại đây
Cùng với nhau
Và hát bài hát này ( hát bài hát này thật hay ) thật hay

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát đi nào
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Nào cùng hát lên
Na
Na na na na
Bạn thân yêu ơi
Đúng rồi đấy
Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

Đây là bài hát của chúng ta
Đó là tất cả nội dung của bài hát
Vì chúng ta thuộc về nhau
Ngay tại nơi này cùng với nhau
Sẽ không có thứ gì tốt hơn
Hơn cả việc được ca hát
Đây là mùa hè của chúng ta
(Đây là bài hát của chúng ta)
Đây là bài hát của chúng ta
( Đây là bài hát của chúng ta )
Đây là bài hát của chúng ta
(Đây là bài hát của chúng ta )
Đây là bài hát của chúng ta
Đây là bài hát của chúng ta

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
All My Heart ♪ 진심 | Super JuniorXóa
Jeannie And Johnny | Marty RobbinsXóa
Planet Earth | Michael JacksonXóa
Stay Away | Secondhand SerenadeXóa
Wasting Time | RedXóa
This I Love | Guns N' RosesXóa
If You Were My Man | Sarah ConnorXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.