HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

What's Missing | Alexander O'Neal

[verse 1]
i just don't understand
how so good can turn so bad
we just don't walk away, girl
we've come too far last time to work it out
[chorus]
'cus we used to have good love
but now it's gone, so girl
let's try find out missing)
we used to have good love
but now it's gone, so girl
we gotta try find out missed in love
[ad libs]
(in our love)
our love
(in our love)
[verse 2]
i have to ask you
what would it take to make things right again
if we both do a little soul searching
we'll get back what we once
[chorus]
'cus we used to have good love
but now gone, so girl
let's try find out (what's missing)
we used to have good love
but now it's gone, so
we gotta try find out what's missed in love
[ad lib]
(in love)
in our love
sometimes I just don't understand(we used to have good love) girl
(looked around and now it's gone) now it's gone
(we used to have good love) the from you and me...
(let's try find out what's missing) ...now it's gone
(we used to have good love) girl
(looked around and now it's gone) now it's gone
(we used to have good love) ..love, hell no
(let's try find out what's missing)
(we used to have good yeah
(looked around and now it's gone) now it's gone
(we used to have good love)
(let's try find out what's gone away...
(we used to have good love)
(looked around and now it's gone) ...now it's gone
(we to have good love)
(let's try find out what's missing)
(we used to have good love)
around and it was gone away
what's missing, girl ?
what's missing with you and me ?
missing with you and baby yeah [bridge]
it seems lot it's like a maze
and the corridors change every day
I'm lost without your lovin'
babe, let's find missing)
and if I have to change my way
to keep the smile on your face
gladly do that for you
but let's find (what's missing)
I'll come from New York to L.A.
the ocean in a hurricane
and all the time I'll ask you
can you tell me (what's missing)
'cus when caught your lovin', girl
meant more to me than all the world
I'm lost without your lovin'
help me find.. (yey yeah) [chorus]
good love
but now it's gone, so girl
we gotta try find out (what's missing)
we to have good love
but now it's gone, so girl
let's try find out (what's missing)


Lời Việt

What's Missing | Alexander O'Neal

[verse1]
Anh chỉ không hiểu
Làm thế nào tình yêu đang tốt lại có thể biến thành xấu như vậy
Chúng ta chỉ không xa nhau, em ạ
Chúng ta đã đi quá xa cái thời gian qua để thành công mà nó lại thất bại

[chorus]
Vì chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Hãy thử tìm những gì đã mất (những gì còn thiếu)
Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Chúng ta thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu

(Trong tình yêu của chúng ta)
(Trong tình yêu của chúng ta)
(Trong tình yêu của chúng ta)

[verse2]
Tôi có hỏi bạn gái
Chúng ta sẽ lấy lại những gì chúng ta đã có một lần
Nếu cả hai chúng ta là một linh hồn tìm kiếm
Chúng ta sẽ quay trở lại những gì mà chúng ta đã từng có

[chorus]
Vì chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Hãy thử tìm những gì đã mất (những gì còn thiếu)
Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Chúng ta thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu

(Trong tình yêu của chúng ta)
(Trong tình yêu của chúng ta)
Đôi khi anh chỉ không hiểu


(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) em ạ
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) tình yêu từ em và tôi ...
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu) bây giờ nó ra đi

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) em ạ
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp).. tình yêu, địa ngục
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) yeah
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu) đi thật xa...

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) ... bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất
Những gì đã biến mất, hả em?

Những gì đã biến mất giữa em và anh?
Mất mát giữa em và anh, baby yeah

[bridge]

Có vẻ như rất nhiều thứ, nó giống như một mê cung vậy
Và các hành lang thay đổi mỗi ngày
Anh đang lạc mà không có tình yêu của em
babe, hãy tìm (những gì bị mất trong tình yêu)

Và nếu anh phải thay đổi theo cách của anh
Để giữ nụ cười trên khuôn mặt của em
Anh sẽ vui vẻ làm điều đó cho em
Nhưng hãy tìm (những gì bị mất trong tình yêu)

Anh sẽ từ new york đến L.A
Bơi ra biển trong một cơn bão
Và tất cả thời gian anh sẽ hỏi em
Có thể nói cho anh (những gì bị mất trong tình yêu)
Vì khi anh cố nắm lấy tình yêu của em, girl
Nghĩa là nhiều hơn cho anh cả thế giới
Anh đang lạc mà không có tình yêu của em
Giúp anh tìm...(yey yeah yeah)

[Chorus]

Tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Hãy thử tìm những gì đã mất (những gì còn thiếu)
Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Thử tìm xem cái biến mất (những gì bị mất)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất)
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) những gì bị mất, girl?
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) thiếu nó,baby...
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)..của chúng ta ooouh
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) đã mất rồi
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)... từ anh...
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu) em yêu của anh yeah.
...Bây giờ tình yêu đã biến mất..
Những gì đã mất, girl?
Những gì đã mất trong tình yêu của chúng ta...

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
S.O.S | Jonas BrothersXóa
when i'm with you | WestlifeXóa
P.S. I Love You | Nellie McKayXóa
Each Other | Katharine McPheeXóa
All American Girl | Carrie UnderwoodXóa
Sleep Song | Secret GardenXóa
Under The Bridge | All SaintsXóa
No Matter What | Children ChoirXóa
Caged Bird | Alicia KeysXóa
A Bird Without Wings | Celtic ThunderXóa
What's Missing | Alexander O'Neal Xóa
Another you | CascadaXóa
Radical dreamers | Noriko MitoseXóa
I Want To Hold Your Hand | The BeatlesXóa
Losing The Love | Joy EnriquezXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.