HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

What's Missing | Alexander O'Neal

[verse 1]
i just don't understand
how love so good can turn bad
we just don't walk away, girl
we've come too far last time to work it out
[chorus]
'cus we used to have good love
but now it's gone, so girl
try find out (what's missing)
we used to have good love
but now it's gone, so girl
we gotta try find what's missed in love
[ad libs]
(in our love)
in love
(in our love)
[verse 2]
i to ask you girl
what would it take to make things right again
if we both do a little soul searching
we'll get back what we once
[chorus]
'cus we used to have good love
but now gone, so girl
let's try find out (what's missing)
we used to have good love
but it's gone, so girl
we gotta try find out what's missed in love
[ad lib]
(in our
in our love
sometimes I just don't understand(we used to have good love) girl
(looked around and now it's gone) now it's gone
(we used to have good love) the love you and me...
(let's try find out what's missing) ...now it's gone
(we used to have good love) girl
around and now it's gone) now it's gone away
(we used to have good love) ..love, hell no
(let's try find out what's missing)
(we used to have love) yeah
(looked around and now it's gone) now it's gone
(we used to have good love)
(let's try find out what's gone away...
(we used to have good love)
(looked around and now it's gone) ...now it's gone
(we used have good love)
(let's try find out what's missing)
(we used to have good love)
looked around and it gone away
what's missing, girl ?
what's missing with you and me ?
missing you and me, baby yeah [bridge]
it seems a lot it's a maze
and the corridors change every day
I'm lost without your lovin'
babe, let's (what's missing)
and if I have to change my way
to keep the smile on your face
I'll gladly that for you
but let's find (what's missing)
I'll come from New York to L.A.
swim the ocean a hurricane
and all the time I'll ask you
can you tell me (what's missing)
'cus I caught your lovin', girl
meant more to me than all the world
I'm lost without your lovin'
help me find.. (yey yeah) [chorus]
good love
but now it's gone, so girl
we gotta try find out (what's missing)
we used to have love
but now it's gone, so girl
let's try find out (what's missing)


Lời Việt

What's Missing | Alexander O'Neal

[verse1]
Anh chỉ không hiểu
Làm thế nào tình yêu đang tốt lại có thể biến thành xấu như vậy
Chúng ta chỉ không xa nhau, em ạ
Chúng ta đã đi quá xa cái thời gian qua để thành công mà nó lại thất bại

[chorus]
Vì chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Hãy thử tìm những gì đã mất (những gì còn thiếu)
Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Chúng ta thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu

(Trong tình yêu của chúng ta)
(Trong tình yêu của chúng ta)
(Trong tình yêu của chúng ta)

[verse2]
Tôi có hỏi bạn gái
Chúng ta sẽ lấy lại những gì chúng ta đã có một lần
Nếu cả hai chúng ta là một linh hồn tìm kiếm
Chúng ta sẽ quay trở lại những gì mà chúng ta đã từng có

[chorus]
Vì chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Hãy thử tìm những gì đã mất (những gì còn thiếu)
Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Chúng ta thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu

(Trong tình yêu của chúng ta)
(Trong tình yêu của chúng ta)
Đôi khi anh chỉ không hiểu


(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) em ạ
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) tình yêu từ em và tôi ...
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu) bây giờ nó ra đi

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) em ạ
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp).. tình yêu, địa ngục
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) yeah
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu) đi thật xa...

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) ... bây giờ nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất
Những gì đã biến mất, hả em?

Những gì đã biến mất giữa em và anh?
Mất mát giữa em và anh, baby yeah

[bridge]

Có vẻ như rất nhiều thứ, nó giống như một mê cung vậy
Và các hành lang thay đổi mỗi ngày
Anh đang lạc mà không có tình yêu của em
babe, hãy tìm (những gì bị mất trong tình yêu)

Và nếu anh phải thay đổi theo cách của anh
Để giữ nụ cười trên khuôn mặt của em
Anh sẽ vui vẻ làm điều đó cho em
Nhưng hãy tìm (những gì bị mất trong tình yêu)

Anh sẽ từ new york đến L.A
Bơi ra biển trong một cơn bão
Và tất cả thời gian anh sẽ hỏi em
Có thể nói cho anh (những gì bị mất trong tình yêu)
Vì khi anh cố nắm lấy tình yêu của em, girl
Nghĩa là nhiều hơn cho anh cả thế giới
Anh đang lạc mà không có tình yêu của em
Giúp anh tìm...(yey yeah yeah)

[Chorus]

Tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Hãy thử tìm những gì đã mất (những gì còn thiếu)
Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp
Nhưng bây giờ nó đã biến mất, do em đó
Thử tìm xem cái biến mất (những gì bị mất)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất)
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) những gì bị mất, girl?
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) thiếu nó,baby...
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)..của chúng ta ooouh
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)

(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp) đã mất rồi
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu)
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)
(Nhìn quanh và bây giờ nó đã biến mất) nó đã biến mất
(Chúng ta đã quen với tình yêu đẹp)... từ anh...
(Hãy thử tìm hiểu những gì bị mất trong tình yêu) em yêu của anh yeah.
...Bây giờ tình yêu đã biến mất..
Những gì đã mất, girl?
Những gì đã mất trong tình yêu của chúng ta...

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.