HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Revelation | Brain Drill

Revelation
The end is coming soon.
Humanity has reached doom.
Fire falls from the sky.
The earth erupts into flames.
No from the inevitable, end of days.
Planets have aligned.
We have no more time this is the end.
The end of existence, end of mankind
Witness the end of existence, we have no more time
The end of existence, the end of mankind


Lời Việt

Revelation | Brain Drill

Khải Huyền

Ngày tận thế đang đến gần.
Loài người đã đến lúc diệt vong.
Trời xanh trút lửa.
Mặt đất phun trào trong biển đỏ.
Tuyệt đối không có lối thoát, thời đại đã hết.
Các hành tinh xếp thẳng hàng.
Ta không còn nhiều thời gian, tận thế đến rồi.
Ngày tàn của sự sống, cái chết của nhân loại
Chứng kiến ngày tàn của sự sống, ta không còn thời gian
Ngày tàn của sự sống, cái chết của nhân loại

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.