HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Catch The Eels | Unknown

Yelling to all my friends gather around the field
Inside the muddy hiding many eels
Wait for you everyday just to catch the eels
Since the rain has stopped now go to catch the eels
Oh, boy please stand still don't fall into muddy field
Since rain has stopped now let's go to catch the eels
Yelling to all my friends gather around the field
Inside the muddy hiding many eels
Wait for you everyday just to catch the eels
Since the rain has stopped now go to catch the eels
Oh, boy please stand still don't fall into muddy field
Since the rain stopped now let's go to catch the eels
[music]
Yelling all my friends gather around the field
Inside the muddy field hiding many eels
Wait for you everyday just to catch eels
Since the rain has stopped now let's go to catch the eels
Oh, boy please stand still don't fall into muddy
Since the rain has stopped now let's go to catch the eels
Oh, please stand still don't fall into muddy field
Since the rain has stopped now let's go to catch the eels
Since the rain has now let's go to catch the eels
Since the rain has stopped now let's go to catch the eels


Lời Việt

Catch The Eels | Unknown

Đứng la hét khi bạn tôi tụ tập trên cánh đồng
trong những cánh đồng đầy bùn có rất nhiều lươn
Em chờ anh mỗi ngày chỉ để đi bắt lươn
Khi trời hết mưa là chúng ta đi bắt lươn
Cậu bé ơi, đứng yên, đừng lội xuống cánh đồng đầy bùn
Khi trời hết mưa là chúng ta đi bắt lươn

Đứng la hét khi bạn tôi tụ tập trên cánh đồng
trong những cánh đồng đầy bùn có rất nhiều lươn
Em chờ anh mỗi ngày chỉ để đi bắt lươn
Khi trời hết mưa là chúng ta đi bắt lươn
Cậu bé ơi, đứng yên, đừng lội xuống cánh đồng đầy bùn
Khi trời hết mưa là chúng ta đi bắt lươn

Đứng la hét khi bạn tôi tụ tập trên cánh đồng
Trong những cánh đồng đầy bùn có rất nhiều lươn
Em chờ anh mỗi ngày chỉ để đi bắt lươn
Khi trời hết mưa là chúng ta đi bắt lươn
Cậu bé ơi, đứng yên, đừng lội xuống cánh đồng đầy bùn
Khi trời tạnh mưa là chúng ta đi bắt lươn

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Because Of You | Brown EyesXóa
Mama's Song | Carrie UnderwoodXóa
With Coffee | Brown EyesXóa
Down On Me (ft. 50cent) | JeremiahXóa
Without Fear Lacuna Coil - RockXóa
Victory Song | EnsiferumXóa
Vibration | NewsXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.