HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Lights And Sounds | Yellowcard

Hello you, how was the rest?
You made it through
But the less
I got you, out on a wire
you be love and I'll be a liar
it all and fill up the air
make it loud 'cause nobody's there (Nobody's there)
stop, turn, take a look around
At all the and sounds
Let 'em bring you in
slow, burn, let it all fade out
And pull the curtain
Wonder where you been
Make it new but stay in the lines
let go
Keep it inside
Smile big, for everyone
Even when you know they've done
They gave you the end but not where to start
Not how to build, how to tear it apart
Tell it all and fill up air
Make it loud 'cause nobody's there (Nobody's there)
stop, turn, take a look around
all the lights and sounds
Let 'em bring you in
slow, burn, let it all fade out
pull the curtain down
Wonder where you been
I've got a way to work this out
I've got a way and you how
I've got a way to work this out
I've got a way and you know how
got a way to work this out
I've got a way...
I've got a way to work this out
I've got a way and you know
I've got a way to work this out
I've got a way...
I've got a way to work out
I've got a way and you know how
I've got a way to work this out
got a way.
stop, turn, take a look around
At all the lights and sounds
Let 'em bring you
slow, burn, let it all fade out
And pull the curtain down
Wonder where been
You earned everything you found
And painted faces frown
I'll say I you will


Lời Việt

Lights And Sounds | Yellowcard

Chào em, phần còn lại sao rồi?
Em đã làm xong rồi.
Nhưng sẽ chẳng bao giờ ít hơn được nữa
Em đang yêu và tôi sẽ thành 1 thằng dối trá
Em nói về nó suốt và lấp đầy không gian
Làm cho điều đó ồn ào hơn đi vì chẳng ai ở đây đâu (Không ai ở đây)

Dừng lại, chuyển hướng, rồi nhìn ra xung quanh
vào cả ánh sáng và những âm thanh
Hãy để họ đưa em vào nào
Chậm thôi nào, đốt lên đi, để thất cả mờ đi nào
Và rồi kéo rèm xuống
Tự hỏi em đang ở đâu

Hãy làm điều đó mới mẻ hơn
Hãy đi nào
Giữ nó lại ở bên trong
Cười thật lớn lên, vì tất cả mọi người
Ngay cả khi em biết tất cả những thứ họ đã làm
Họ cho em nơi kết thúc nhưng chẳng có chỗ bắt đầu
Không phải là gấy dựng lên như thế nào,hay chia rẽ chúng ra thế nào.
Em nói về nó suốt và lấp đầy không gian
Làm cho điều đó ồn ào hơn đi vì chẳng ai ở đây đâu (Không ai ở đây)

Dừng lại, chuyển hướng,rồi nhìn ra xung quanh đi
Tại cả ánh sáng và những âm thanh
Hãy để họ đưa em vào nào
Chậm thôi nào, đốt lên đi, để thất cả mờ đi nào
Và rồi kéo rèm xuống
Tự hỏi em đang ở đâu

Tôi đã có được cách kết thúc điều đó rồi
Tôi đã có được cách và em biết thế nào rồi đấy
Tôi đã có được cách kết thúc điều đó rồi
Tôi đã có được cách và em biết thế nào rồi đấy

Dừng lại ,chuyển hướng,rồi nhìn ra xung quanh đi
Tại cả ánh sáng và những âm thanh
Hãy để họ đưa em vào nào
Chậm thôi nào,đốt lên đi,để tất cả mờ đi nào
Và rồi kéo rèm xuống
Tự hỏi em đang ở đâu
Em kiếm được tất cả những thứ mà em đã tìm thấy
Và tô vẽ cho khuôn mặt một màu buồn thảm
Tôi nghĩ rằng tôi biết em sẽ như thế   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Day By Day [OST Witch Yoo Hee] | Jo Kwan WooXóa
Here's The Story | UnknownXóa
Secrets Of Love | DJ BoboXóa
Love Bye Love - 사랑 안녕 사랑 - Sarang Annyong Sarang | DBSKXóa
Lights And Sounds | YellowcardXóa
Faint | Linkin ParkXóa
Candle In The Wind | Elton JohnXóa
If [OST Witch Yoo Hee] | Jeon Hye BinXóa
No U Hang Up | Shayne WardXóa
Blacklist | K-OticXóa
Tune Into My Heart | Little BootsXóa
I Need Only You/ 너 하나면 돼/ Neo Hanamyeon Dwae (Ost Family's Honor) | 4menXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.