HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Stuck On Repeat | Little Boots

You’ve got me stuck on repeat
And I just can’t seem to break free
got me stuck on repeat
I can only move to the beatAnd I don’t remember how it
And I don’t know how to stop
But every time I reach the bottom
Something pulls me right back to the
Cause ….
Every time I try, every time I try
Every time I try break free
Then something comes along
Something comes along
comes along to intervene
My heart’s skipping, skipping
And I don’t know why
I know all
But every time I try , every time I try
Something pulls me back to the start
You’ve got me stuck repeat
And I just can’t seem to break free
You’ve got me stuck on repeat
I can only move to beat
And I don’t remember how it started
And I don’t know how to stop
But time I reach the bottom
Something pulls me right back to the top
Cause ….
Every I try, every time I try
Every time I try to break free
Then something comes along
Something along
Something comes along to intervene
My heart’s skipping, skipping
And don’t know why
I know after all
But every time I try , every time I try
Something pulls me back to the
(repeat)Lời Việt

Stuck On Repeat | Little Boots

Bạn làm tôi sa lầy (mắc kẹt) trong những âm điệu nhàm chán
Và dường như tôi không thể chuyển đổi những âm điệu nhạc một cách phóng khoáng nữa
Bạn làm tôi sa lầy (mắc kẹt) trong những âm điệu nhàm chán.
Điều duy nhất tôi có thể làm là dịch chuyển những phách nhạc mà thôi

Và tôi cũng không nhớ cách bắt đầu
Và không biết cả cách dừng nó lại nữa
Nhưng mỗi khi tôi vươn tới tận cùng
Thì lại có cái gì đó kéo tôi trở lại điểm xuất phát
Vì …

Mỗi khi tôi cố gắng,mỗi khi tôi cố gắng
Mỗi khi tôi cố gắng thả hồn vào bài hát
Thì điều gì đó đến cùng
Điều gì đó đến cùng
Điều gì đó ngăn tôi lại
Khiến trái tim tôi bỏ qua (cái gì đó)
Và tôi không biết là tại sao nữa
Tôi biết tất cả đấy chứ
Nhưng mỗi khi tôi cố gắng, mỗi khi tôi cố gắng
Thì lại có cái gì đó kéo tôi trở lại điểm xuất phát

Bạn làm tôi sa lầy (mắc kẹt) trong những âm điệu nhàm chán
Và dường như tôi không thể chuyển đổi những âm điệu (nhạc) một cách phóng khoáng nữa
Bạn làm tôi sa lầy (mắc kẹt) trong những âm điệu nhàm chán
Điều duy nhất tôi có thể làm là dịch chuyển những phách (nhịp) nhạc mà thôi

Và tôi cũng không nhớ cách bắt đầu
Và không biết cả cách dừng nó lại nữa
Nhưng mỗi khi tôi vươn tới tận cùng
Thì lại có cái gì đó kéo tôi trở lại từ đầu
Vì …

Mỗi khi tôi cố gắng,mỗi khi tôi cố gắng
Mỗi khi tôi cố gắng chuyển đổi những âm điệu(nhạc) theo cách phóng khoáng
Thì điều gì đó đến cùng
Điều gì đó đến cùng
Điều gì đó ngăn tôi lại
Khiến trái tim tôi bỏ qua (cái gì đó)
Và tôi không biết là tại sao nữa
Tôi biết tất cả đấy chứ
Nhưng mỗi khi tôi cố gắng, mỗi khi tôi cố gắng
Thì lại có cái gì đó kéo tôi trở lại điểm xuất phát

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Everlasting Love | The CompanyXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.