HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

A Thousand Beautiful Things | Annie Lennox

Every day I write the list
Of reasons why I still believe they do exist
(a thousand things)
And even though it's hard to see
The glass is full and not half empty
(a beautiful things)
So... light me up like the sun
To cool down with your rain
never want to close my eyes again
Never close my eyes
Never close my eyes
I thank you for the air breathe
The heart to beat
The eyes to see again
thousand beautiful things)
And all the things that's been and done
The battle's won
The good and bad in
(this is mine to remember)
So ...
Here go again
Singin' by your window
Pickin' up the pieces of what's left to find
The was meant for you and me
To figure out our destiny
(a thousand beautiful things)
To live
To die
To breathe
To sleep
To try to make your life complete
(yes yes)
So ...
Light me up like the sun
To cool down with your rain
I never want close my eyes again
Never close my eyes
never close my eyes ...
is everything I have to say
(that's all I have to say)


Lời Việt

A Thousand Beautiful Things | Annie Lennox

Mỗi ngày tôi liệt kê
Những nguyên nhân khiến mình tin rằng vẫn luôn tồn tại chúng
(Một ngàn điều tốt đẹp)
Và dù sẽ khó khăn để thấy
Chiếc cốc đầy và không trống rỗng
(Một ngàn điều tốt đẹp)
Vì thế…hãy làm tôi rạng rỡ như mặt trời
Để nguội đi với cơn mưa
Tôi chưa bao giờ muốn nhắm mắt lần nữa
Không bao giờ nhắm mắt lại nữa
Không bao giờ nhắm mắt lại nữa

Cám ơn bạn đã cho tôi không khí để thở
Trái tim để đập
Đôi mắt để lại thấy
(Một ngàn điều tốt đẹp)
Và mọi thứ đã và đang được hoàn thành
Cuộc đấu đã có người giành chiến thắng
Thiên thần hay ác quỷ trong mỗi con người
(Tôi nhớ lại chính mình)
Vì thế….
Ở nơi đây, tôi tiếp tục
Hát qua cửa sổ của bạn
Kiếm tìm lại những điều bị bỏ sót

Thế giới này là để dành cho tôi và bạn
Tìm ra định mệnh cuộc đời mình
(Một ngàn điều tốt đẹp)
Sống
Chết
Thở
Ngủ
Cố gắng hoàn thiện cuộc sống của mình

Vì thế…hãy làm tôi rạng rỡ như mặt trời
Để nguội đi với cơn mưa của bạn
Tôi chưa bao giờ muốn nhắm mắt lần nữa
Không bao giờ nhắm mắt lại nữa
Không bao giờ nhắm mắt lại nữa

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.