HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Freak Out | Avril Lavigne

Try to tell me what I shouldn't do
You should know by now,
I won't listen to
Walk around with my hands up in the air
Cause I don't care
Cause I'm I'm fine
Just freak out, let it go
I'm gonna live my life
can't ever run and hide
I won't compromise
Cause I'll never know
I'm close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside
out, let it go
Just freak out, let it go
You don't always have to do everything right
Stand up for
And put up a fight
walk around with your hands up in the air
Like you don't
Cause I'm alright, I'm fine
Just freak out, let it go
I'm live my life
I can't ever run and hide
I won't compromise
I'll never know
I'm gonna close my eyes
I can't watch the time go by
I won't keep inside
Freak out, let it go
On my own
it go
Yeah, yeah, yeah
Just let me live my life
I can't ever and hide
I won't compromise
Cause I'll never know
I'm gonna close eyes
I can't watch the time go by
I won't keep it inside
Freak let it go
Gonna freak out, let it go
Gonna freak out, let it goLời Việt

Freak Out | Avril Lavigne

Cố bảo tôi không nên làm gì ư
Bạn nên biết ngay bây giờ
Rằng tôi sẽ chẳng nghe bạn đâu
Tôi cứ bước đi với đôi bàn tay vung vẩy trên cao
Bởi tôi chẳng thèm quan tâm đâu

Vì tôi vẫn ổn, tôi vẫn bình thường thôi

Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình
Tôi chẳng phải còn chạy và trốn tránh nữa
Tôi sẽ không thoả hiệp đâu
Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được
Tôi sẽ khép mắt lại
Chẳng thể nhận thức được dòng thời gian trôi đi...
Tôi không còn giữ điều đó trong lòng nữa đâu...
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi

Bạn không bắt buộc phải làm tất cả mọi điều đúng đắn
Hãy đứng lên đi vì chính mình
Và sẵn sàng đấu tranh
Tôi cứ bước đi với đôi bàn tay vung vẩy trên cao
Như thể bạn chẳng quan tâm ấy

Vì tôi vẫn ổn, tôi vẫn bình thường thôi

Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình
Tôi chẳng phải còn chạy và trốn tránh nữa
Tôi sẽ không thoả hiệp đâu
Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được
Tôi sẽ khép mắt lại
Chẳng thể nhận thức được dòng thời gian trôi đi...
Tôi không còn giữ điều đó trong lòng nữa đâu...
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi

Chỉ mình tôi
Thôi đi nào
Yeah, yeah, yeah

Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Tôi sẽ sống cuộc đời của chính mình
Tôi chẳng phải còn chạy và trốn tránh nữa
Tôi sẽ không thoả hiệp đâu
Bởi tôi sẽ chẳng bao giờ hiểu được
Tôi sẽ khép mắt lại
Chẳng thể nhận thức được dòng thời gian trôi đi...
Tôi không còn giữ điều đó trong lòng nữa đâu...
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi

Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi
Hãy nổi loạn lên một chút nào, buông xuôi tất cả đi

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.