HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Mama | Ch!pz

Mom, this one's for you
You taught me how to speak
to walk
How to live my life
You taught me how to smile
How to
How to give and take
And when the sky is grey
You'll never away
You always make my day
Mama you're the queen of my heart
Mama is no one like you
Mama you're the queen of my heart
You're my best friend
I you
You showed me right from wrong
How to be strong
Always understand
It makes me feel all right
When you're by my side
my number one
And when the sky is blue
It is because of you
You a magic tool
Mama you're the queen of my heart
Mama there is no one like you
you're the queen of my heart
You're my best friend
I love you
If there are times I am afraid
Then you are there for me
And say to me I can face anything
No one can do
Mom it's only you
Mama you know it's true
it's only you
Mama you know it's true
Mama it's only
Mama only
Mama you're the queen of my heart
Mama there is no one like you
Mama you're the queen of my
You're my best friend...


Lời Việt

Mama | Ch!pz

mẹ, đây là một ca khúc dành cho mẹ

mẹ dạy con làm thế nào để nói
Làm thế nào để đi
Làm thế nào để sống trên bước đường đời
Mẹ dạy con làm thế nào để cười
Làm thế nào để yêu
Làm thế nào để cho và nhận

Và khi bầu trời màu xám
Mẹ sẽ không bao giờ quay đi
Mẹ luôn xây dựng mỗi ngày của con

mẹ yêu, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ yêu, không có một ai giống như mẹ
mẹ yêu, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ là người bạn tốt nhất của con
con yêu mẹ lắm

mẹ dạy con biết lẽ phải từ điều sai
Làm thế nào để được mạnh mẽ
Luôn luôn hiểu
Điều đó làm cho tôi cảm thấy tất cả đều tốt đẹp
Khi mẹ bên cạnh con
mẹ là người tuyệt nhất của con

Và khi bầu trời màu xanh
Đó là vì mẹ
mẹ có một sức mạnh mẽ

mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ yêu, không có một ai giống như mẹ
mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ là người bạn tốt nhất của con
con yêu mẹ lắm

Nếu có những lúc khi con sợ hãi
Thì mẹ ở bên đây bên con
Và nói với con rằng con có thể đối mặt với bất cứ điều gì
Không ai có thể làm được điều đó
chi duy nhất có mẹ mà thôi

mẹ yêu, mẹ biết đó là sự thật
mẹ ơi, chỉ có mẹ là duy nhất
mẹ yêu, mẹ biết đó là sự thật
mẹ ơi, chỉ có mẹ là duy nhất
mẹ ơi, chỉ có mẹ mà thôi

mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ ơi, không có một ai giống như mẹ
mẹ ơi, mẹ là nữ hoàng trong trái tim con
mẹ là người bạn tốt nhất của con

   
Danh sách bài hát yêu thích của bạn
Miracles May | Idou TanakoXóa
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.