HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Zoom Into Me | Tokio Hotel

Zoom Into Me
Is there anybody out there walking alone?
Is there out there out in the cold?
One hearbeat
Lost in the crowd
Is there shouting what no one can hear
Is there anybody drowing, pulled down by the fear?
I feel you, don't look away

I know you're scared When you can't breathe
I'll be there, Zoom into me
Is there anybody laughing to kill pain?
Is there anybody screaming the silence away
Just open your jaded eyes

I know you're scared When you can't breathe
I'll be there, Zoom into me

When you can't breathe
I'll be there, Zoom into me

When the world cut your soul into pieces
And you start to bleed

I'll be there, Zoom into me


Lời Việt

Zoom Into Me | Tokio Hotel


Hình như có ai đó đang đi bên ngoài một mình?
Hình như có ai đó đang ở trong giá lạnh?
Một nhịp đập
Lạc trong đám đông

Hình như có ai đó đang la hét điều gì đó chẳng ai nghe thấy
Hình như có ai đó đang chìm xuống, bị kéo sâu vào trong nỗi sợ hãi
Tôi cảm nhận được bạn, đừng ngoảnh mặt đi

Hãy nhìn sâu vào tôi, Hãy nhìn sâu vào tôi
Khi bạn không thở được, tôi biết bạn đang sợ hãi
Tôi sẽ luôn ở đây, hãy nhìn sâu vào tôi

Hình như có ai đó đang cười thật to để xoá đi nỗi đau
Hình như có ai đó đang hét lên để xoá bỏ sự câm lặng
Cố mở đôi mắt mệt mỏi

Hãy nhìn sâu vào tôi, Hãy nhìn sâu vào tôi
Khi bạn không thở được, tôi biết bạn đang sợ hãi
Tôi sẽ luôn ở đây, hãy nhìn sâu vào tôi
Nhẹ nhàng, nhẹ nhàng

Khi bạn không thở được, tôi sẽ luôn ở đây
Hãy nhìn sâu vào tôi

Hãy nhìn sâu vào tôi, Hãy nhìn sâu vào tôi
Khi thể giới cắt linh hồn bạn thành nhiều manh
Bạn sẽ chảy máu

Khi bạn không thở được, tôi sẽ luôn ở đây
Hãy nhìn sâu vào tôi

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.