Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Five Little Pumpkins | Unknown | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Five Little Pumpkins | Unknown

Five little pumpkins
Five little pumpkins sitting on a gate.
The first one said, my it’s getting late.”
The second one said, “there are witches in the air.”
The third one said, “but we don’t care!”
The fourth said, “let’s run and run and run.”
The fifth one said, “I’m ready for some fun!”
OOOhh OOOhh went the wind
and out went the
and the five little pumpkins rolled out of sight.Lời Việt

Five Little Pumpkins | Unknown

Năm chú bí ngô

Năm chú bí ngô đang ngồi ngay cổng.
Chú thứ nhất nói:" chúa ơi trời trở nên tối rồi".
Chú thứ hai nói:" Các mụ phù thuỷ thì đầy trên trời".
Chú thứ ba nói: " Nhưng chúng ta đừng sợ!".
Chứ thứ tư nói: " Chúng ta hãy chạy và chạy trốn thôi".
Chú thứ năm nói: " Tôi đã sẵn sàng chơi rồi".
Hù hù hu ... Đi theo con gió
Và đi khỏi ánh sáng
Và rồi năm chú bí ngô đã lăn ra khỏi ánh sáng.

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.