HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Sabotage | Kristinia DeBarge

(It's sabotage now)
I keep praying she'll leave me alone (Leave me alone)
But she keeps waiting outside my home
I got an angel on the left sayin' Dont give in
But the devil on the right's sayin' Let her in
wont stop kicking down my door (ah no ah no)
But each time I try to play the good girl
I let myself get in the way
I try so hard to fight bad girl
But she's here to stay
(It's sabotage now)
Over and again
(It's sabotage now)
Over and over again
(It's sabotage
Over and over again
(and now my heart is)
Broken all over
(It's sabotage now)
I cant hold onto guys I don't like
(no no
She keeps lookin' with wondering eyes
I got an angel on the left screaming
Get away
But the devil on the right's saying
Time to play (ooh)
I cant take it anymore
It's sabotage now
[Chorus]
Each time I try to play good girl
I let myself get in the way
I try so hard to fight the bad girl
But here to stay
(It's sabotage now)
Over and over again
sabotage now)
Over and over again
(It's sabotage now)
Over and again
(and now my heart is)
Broken all over again
sabotage now)
When I fall in love I
caused myself so much pain
I sabotaged heart and
and I dont know how to change
It doesnt matter what I say
what I do
'Cuz in the end she always wins i always loose
I need to get her out of my life
Each time I try to play good girl
I let myself get in the way
I try so hard to fight the bad girl
But she's to stay
(It's sabotage now)
Over and over again
(It's now)
Over and over again
(It's sabotage now)
and over again
(and now my heart is)
Broken all over again
sabotage now)
Over and over again
(It's sabotage now)
and over again
(It's sabotage now)
Over and over again
now my heart is)
Broken all over again
(It's sabotage now)


Lời Việt

Sabotage | Kristinia DeBarge

Phá hoại ngay bây giờ
Tôi tiếp tục cầu cho cô ta sẽ để tôi yên
Nhưng cô ta vẫn tiếp tục chờ bên ngoài nhà tôi.
Tôi có một thiên thần ở bên trái nói rằng đừng nhượng bộ
Nhưng ác quỷ ở bên phải lại đang nói rằng để cô ta vào
Cô ta sẽ không ngừng đá vào cửa phòng tôi.

Mỗi lần tôi cố gắng làm một cô gái tốt
Tôi để chính mình theo cái cách tôi cố gắng rất vất vả để chiến đấu với cô gái xấu
Nhưng cô ta lại ở đây
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Và bây giờ trái tim tôi lại tan vỡ thêm lần nữa
Phá hoại ngay bây giờ

Tôi không thể níu giữ những gã tôi không thích.
(không, không, không)
Cô ta tiếp tục nhìn với đôi mắt ngạc nhiên
Tôi có một thiên thần ở bên trái hét lên rằng
tránh đi.
Nhưng ác quỷ ở bên phải lại đang nói rằng
đây là lúc để chơi.
Và tôi không thể chịu đựng thêm được nữa
Phá hoại ngay bây giờ

Mỗi lần tôi cố gắng làm một cô gái tốt
Tôi để chính mình theo cái cách tôi cố gắng rất vất vả để chiến đấu với cô gái xấu
Nhưng cô ta lại ở đây để ngăn chặn
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Và bây giờ trái tim tôi lại tan vỡ thêm lần nữa
Phá hoại ngay bây giờ

Khi tôi yêu, tôi đã gây ra cho chính mình quá nhiều đau khổ.
Tôi đã phá hoại trái tim mình và tôi không biết cách thay đổi.

Chẳng có ý nghĩa gì về việc tôi nói hay làm gì.
Bởi đến cuối cùng cô ta luôn luôn thắng còn tôi luôn luôn thua.
Tôi cần phải đưa cô ta ra khỏi cuộc sống của mình

Mỗi lần tôi cố gắng làm một cô gái tốt
Tôi để chính mình theo cái cách tôi cố gắng rất vất vả để chiến đấu với cô gái xấu
Nhưng cô ta lại ở đây để ngăn chặn
Phá hoại ngay bây giờ, lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ, lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ, lại như thế nữa
Và bây giờ trái tim tôi lại tan vỡ thêm lần nữa
Phá hoại ngay bây giờ
Mỗi lần tôi cố gắng làm một cô gái tốt
Tôi để chính mình theo cái cách tôi cố gắng rất vất vả để chiến đấu với cô gái xấu
Nhưng cô ta lại ở đây để ngăn chặn
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Phá hoại ngay bây giờ,
lại như thế nữa
Và bây giờ trái tim tôi lại tan vỡ thêm lần nữa
Phá hoại ngay bây giờ

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.