HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

She's Out Of My Life | Michael Jackson

She's Out Of My Life
She's out of my life
out of my life
And I don't know whether to laugh or cry
I don't know whether to live or die
And it like a knife
She's out of my life
It's out of my hands
out of my hands
To think for two years she was here
And I took her for granted I was so cavalier
Now the way it stands
She's out of my hands
So I've learned that love's not possession
I've learned that love wo't wait
Now I've learned that love needs expression
But I learned too late
She's out my life
She's out of my life
Damned indecision and cursed pride
Kept my love her locked deep inside
And it cuts like a knife
She's out of my life


Lời Việt

She's Out Of My Life | Michael Jackson

Cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi

Cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi
Cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi
Và tôi chẳng biết là nên khóc hay nên cười
Tôi chẳng biết là nên sống hay phải chết
Và nó cắt tôi như một con dao
Cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi

Đã vụt khỏi tầm tay tôi
Vụt khỏi tầm tay tôi rồi
Nghĩ rằng cô ấy đã ở đây hai năm
Và tôi đã cứ cho đó là chuyện đương nhiên, tôi thật quá dễ dãi
Giờ đây mọi chuyện lại hoá ra là
Cô ấy đã vụt khỏi tầm tay tôi

Thế là tôi đã học được rằng tình yêu không phải là sự chiếm hữu
Và tôi cũng học được rằng tình yêu sẽ không đợi chờ
Giờ đây tôi học được rằng tình yêu cần có sự biểu lộ
Nhưng tôi đã biết được quá muộn rồi

Cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi
Cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi
Sự do dự và tính tự cao đáng ghét
Đã níu giữ tình yêu mà tôi dành cho cô ấy bị khóa chặt tận sâu bên trong
Nó cắt tôi như một con dao
Cô ấy đã đi khỏi cuộc đời tôi

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.