HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

New Project | Athlete

There's a house at the end of the road
It's got no windows and it's hard to see what is going on in there
a man and he asks you what you want
He's got no reason but you feel like you can't just ignore what he says
Imagine he's all you've got
Imagine all you've got
There's a house at the end of the road
It's got no windows and it's hard to make out what you just came here for
Catch the sun through the trees as are walking through the garden
You've just got to get in before they close the door
Imagine he's all you've got
he's all you've got
Imagine this is all you have come across
Imagine she's all you've got
this is all you will ever have
Imagine he's all you've got


Lời Việt

New Project | Athlete

Có một ngôi nhà ở cuối con đường
Nó chẳng có cái cửa sổ nào và thật khó nhìn thấy chuyện gì đang diễn ra trong ấy
Có một người đàn ông và anh ta hỏi bạn muốn gì
Anh ta chẳng có lý do gì nhưng bạn cảm giác như không thể chỉ làm ngơ những điều anh ta nói
Hãy tưởng tượng ra anh ta là tất cả mà bạn có
Tường tượng ra anh ta là tất cả mà bạn có
Có một căn nhà ở cuối con đường
Nó không có cửa sổ nào và thật khó để nhận ra bạn đến đây vì lý do gì
Bắt lấy mặt trời qua những cái cây khi bạn đi dạo xuyên qua khu vườn
Bạn chỉ phải đi vào trước khi họ đóng cửa

Hãy tưởng tượng anh ta là tất cả bạn có
Hãy tưởng tượng anh ta là tất cả bạn có

Hãy tưởng tượng đây là tất cả những gì bạn phải vượt qua
Hãy tưởng tưởng cô ấy là tất cả bạn có
Hãy tưởng tượng đây là tất cả những gì bạn có
Tưởng tưởng anh ấy là tất cả bạn có

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.