HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Spit You Out | Bullet For My Valentine

I am what I am, so I spit you out!
Do i cut the ties, or do I hold on tight
Time has for me to realize
All those things I loved I now despise
But it’s my life!
(I’m takin back mine)
It’s our time!
(To rise above)
It’s my
(I’m takin back what’s mine)
It’s our time!
Your pictures on my
With this around me I don’t feel it’s over
I’ve never felt this way before
With you around me I don’t feel it’s
I am what I am! so I spit you out
Can you justify how I...
Time has come me to realize
All those things I loved I now despise
But it’s my life!
taking back what’s mine)
It’s our time!
(To rise above)
It’s my
(I’m taking back what’s mine)
It’s our time!
Your pictures my wall
With this around me I don’t feel it’s over
I’ve never felt this way before
With you around me don’t feel it’s over now!
I know you're faking
you try to get me back
I know you're it
Feel it's over
Feel it's over
{Live Talking}
Bullet For My Valentine
How We Doing Every One?
Live Talking}
But It’s my life!
(I’m takin back what’s mine)
It’s time!
(To rise above)
It’s my life!
(I’m back what’s mine)
It’s our time!
(To rise above!)


Lời Việt

Spit You Out | Bullet For My Valentine

Tao là tao, vì vậy tao sẽ khạc mày ra
Liệu tao chặt phéng mấy sợi dây đi, hay giữ chặt lại.
Thời gian đã đến với tao để tao hiểu rõ rằng
Mọi thứ tao đã từng yêu mến đó, giờ đây, tao nhổ vào

Nhưng đó là cuộc sống của tao!
(Tao sẽ lấy lại những gì của tao)
Đó là cơ hội của chúng ta
(Để vượt lên)
Đó là cuộc sống của tao
(Tao sẽ lấy lại những gì thuộc về mình)
Đó là cơ hội của chúng ta

Những bức tranh của mày đầy trên tường
Với những thứ này ở quanh, tao chẳng hề cảm thấy mọi thứ đã kết thúc
Tao chưa từng thấy thế này trước đây
Mày ở quanh, tao chẳng hề cảm thấy mọi việc đã kết thúc

Tao là tao, vì vậy tao sẽ khạc mày ra
Liêu mày có thể biện hộ được tao thế nào...
Thời gian đã đến với tao để tao hiểu rõ rằng
Mọi thứ tao đã từng yêu mến đó, giờ đây, tao nhổ vào

Nhưng đó là cuộc sống của tao!
(Tao sẽ lấy lại những gì của tao)
Đó là cơ hội của chúng ta
(Để vượt lên)
Đó là cuộc sống của tao
(Tao sẽ lấy lại những gì thuộc về mình)
Đó là cơ hội của chúng ta

Những bức tranh của mày đầy trên tường
Với những thứ này ở quanh, tao chẳng hề cảm thấy mọi thứ đã kết thúc
Tao chưa từng thấy thế này trước đây
Mày ở quanh, lúc này tao chẳng hề cảm thấy mọi việc đã kết thúc!

Tao biết mày đang lừa phỉnh tao
Mày cố đưa tao trở về
Tao biết mày đang giả vờ điều đó

{Live Talking}
Bullet For My Valentine
Chúng ta thực hiện như thế nào mọi người?
{End Live Talking}

Nhưng đó là cuộc sống của tao!
(Tao sẽ lấy lại những gì của tao)
Đó là cơ hội của chúng ta
(Để vượt lên)
Đó là cuộc sống của tao
(Tao sẽ lấy lại những gì thuộc về mình)
Đó là cơ hội của chúng ta
(Để trỗi dậy)!

   
 

© Bài Dịch 2010-2015 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.