HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

ABC | Michael Jackson

Michael: A buh buh-buh
J5: A buh buh-buh
You went to school to learn, girl
Things you never, never before...
Jermaine: Like before E except after C...
Michael: And why 2 plus 2 makes
now now, I'm gonna teach you...
J5: Teach you, teach
Michael: about love, dear...
J5: about love
Jermaine: Sit yourself down, take a
All you gotta is reapeat after me.
CHORUS:
J5: ABC
Michael: Easy
J5: 123
Or simple as...
Do re mi
Michael: 123, baby, you and me girl!
J5: ABC
Michael: as...
J5: 123
Michael: Or as...
J5: Do mi
Michael: 123, baby, you and me!
Tito: Come on, let me love just a little bit!
Jackie: Come on, let me you just a little bit!
Jermaine: I'm a going teach how to sing it out!
Michael: Come on, come one, on
Let me show you what it's all
Reading, and arithmetic
Are the of the learning tree
Jermaine: But without roots of love every day, girl
Michael: Your ain't complete
T-T-T-Teacher's show you
J5: Show show you
Michael: How to get an
J5: Nyah nyah nyah nyah nyah!
Michael: Spell "you"
J5: Add two!
Jermaine: to me baby, that's all you gotta do!
REPEAT CHORUS
BRIDGE:
Michael: Sit girl!
I think I you!
No!
up, girl!
Show me what you can
it, shake it, baby, come on now!
it, shake it, baby, ooo oooh!
Shake shake it, baby, huh!
123, baby, ooo!
baby, nah nah!
Do re baby, huh!
That's how easy love can
J5: ABC
Michael: ABC, easy
Easy as123
like counting up to 3
Or simple as re mi
Sing a simple melody


Lời Việt

ABC | Michael Jackson

Michael: A buh-buh buh buh-buh

J5: A buh-buh buh buh-buh

Michael: Em đến trường để học, em gái à
Những điều em chưa bao giờ, chưa bao giờ biết trước đây...

Jermaine: Giống như I trước E ngoại trừ sau C...

Michael: Và tại sao hai cộng hai bằng bốn
Giờ thì anh sẽ dạy em...
J5: Dạy cho em

Michael: Tất cả về tình yêu, em à...
J5: Tất cả chuyện về tình yêu

Jermaine: Ngồi xuống, ngồi xuống nào
Tất cả những gì em cần làm là lặp lại theo anh.

Điệp khúc:

J5: ABC
Michael: Dễ như...
J5: 123
Michael: Hay đơn giản như...
J5: Đồ rê mi
Michael: ABC, 123, em yêu, em và anh!
J5: ABC
Michael: Dễ như là...
J5: 123
Michael: Hoặc đơn giản như là...
J5: Đồ rê mi
Michael: ABC, 123, em à, em và anh!

Tito: Coi nào, để anh yêu em tí nào!
Jackie: Coi nào, để anh yêu em tí nào!
Jermaine: Anh sẽ dạy cho em cách hát to điều đó lên!
Michael: Nào nào nào
Để anh cho em thấy tình yêu là thế nào!

Đọc, viết và số học
Là những nhánh của cây học vấn

Jermaine: Nhưng không có những chiếc rễ tình yêu mỗi ngày thì em ơi

Michael: Học vấn của em sẽ không đầy đủ
Thầy sẽ chỉ em thấy

J5: Cho em thấy

Michael: Làm sao để đạt điểm A!

J5: Nyah nyah nyah nyah nyah nyah!

Michael: Đánh vần "anh" và "em"
J5: Cộng cả hai vào!
Jermaine: Nghe anh đi, đó là tất cả những gì em cần làm!

Lặp lại điệp khúc

Đoạn phăng:
Michael: Ngồi xuống, em!
Anh nghĩ anh yêu em mất rồi!
Không!
Đứng lên, em!
Cho anh thấy em có thể làm gì!

Lắc đi, lắc đi em, nào nào!
Lắc đi, lắc đi em, ooo oooh!
Lắc đi, lắc đi em, ha!
123, em, oo ooo!
ABC, em, nah nah!
Đồ rê mi, em, huh!
Tình yêu dễ dàng như thế đó.

J5: ABC
Michael: ABC, dễ mà

Dễ như một hai ba
Giống như đếm đến ba
Hoặc đơn giản như Đồ rê mi
Hát một giai điệu đơn giản

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.