HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

New Soul | Yael Naim

I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn a bit bout how give and take.
But since I came here,
Felt the joy and the fear
Finding myself making every possible
la-la-la-la-la-la-la-la...
I'm a young soul
In this very world
Hoping I could learn a bit bout what is true and fake
But why all this hate?
Try to
Finding trust and love is not always easy to make
la-la-la-la-la-la-la-la...
This is a end
'Cause you don't understand
Everything you have done
Why's so wrong?
This is a happy end
Come and give me your hand
I'll take you far
I'm a new soul
I came to this strange world
Hoping I could learn bit bout how to give and take.
But since I came here,
Felt the joy and the fear
Finding myself making possible mistake
I'm a new soul... (la, la, la, la,...)
In this very strange world...
Every possible
Possible mistake
Every possible mistake
Mistakes, mistakes,
Take take take take take... take a mistake
Take, take a mistake
take a mistake
(oh oh oh oh...)
[fade out]
oh oh oh...)


Lời Việt

New Soul | Yael Naim

Tôi là một sinh linh mới mẻ
Tôi đến với thế giới lạ kỳ này
Hi vọng mình có thể học hỏi chút gì về cho và nhận
Nhưng từ khi tôi đến đây
Cảm nhận niềm vui và nỗi sợ hãi
Nhận thấy bản thân mình phạm phải mọi lỗi lầm

la-la-la-la-la-la-la-la...

Tôi là một sinh linh tươi trẻ
Trong thế giới lạ kỳ này
Hi vọng mình có thể học hỏi chút gì về thật và giả
Nhưng tại sao lại có tất cả sự thù hằn này?
Cố giao tiếp
Nhận ra tin tưởng và yêu thương không phải luôn dễ dàng mà có

la-la-la-la-la-la-la-la...

Đây là một kết thúc có hậu
Vì bạn không hiểu được
Mọi điều bạn đã làm
Tại sao mọi thứ đều sai lầm?
Đây là một kết thúc có hậu
Hãy đến và đưa tay ra cho tôi
Tôi sẽ đưa bạn đi thật xa

Tôi là một sinh linh mới mẻ
Tôi đến với thế giới lạ kỳ này
Hi vọng mình có thể học chút gì về cho và nhận
Nhưng từ khi tôi đến nơi đây
Cảm nhận niềm vui sướng và nỗi sợ hãi
Nhận thấy bản thân phạm phải mọi lỗi lầm

Tôi là một sinh linh mới mẻ...
Trong thế giới lạ kỳ này...
Mọi lỗi lầm có thể
Lỗi lầm có thể
Mọi lỗi lầm có thể
Sai lầm, sai lầm, sai lầm...
Phạm phải sai lầm...
Ô, ô, ô...

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.