HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Nghe và điền từ đúng vào ô trống
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

When It Rains | Paramore

And when it rains
On this side of town it touches everything
Just say it again mean it
We don't miss a thing
You made yourself a bed
the bottom of the blackest hole
And convinced yourself that it's not the reason
You don't see the sun anymore
And oh, oh, how could you it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh, I need the ending
So why can't you stay just enough to explain?
And when it rains
Will you always find an escape?
running away
From all of the ones who love you
From everything
made yourself a bed
At the bottom of the blackest hole
And you'll sleep 'til May and you'll say
That you don't want to see the sun
And oh, oh, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh, I need the
So why can't you stay just long enough to explain?
Take your time
Take my
Take these chances to turn it around
(Take your time)
Just these chances, we'll make it somehow
And take these chances to turn it around
(Take my)
Just it around
And oh, how could you do it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh, how could you it?
Oh I, I never saw it coming
Oh, oh, how could you do it?
Oh I, I never it coming
Oh, oh I need an ending
So why can't you stay just long enough to explain?
You take your time
Take my time


Lời Việt

When It Rains | Paramore

Và khi mưa tuôn
Ở phía bên này của thị trấn, mưa mơn man trên mọi thứ
Nói lại lần nữa đi, nói thật sự
Ta sẽ không để lỡ bất cứ điều gì

Bạn dọn cho mình một cái tổ
Ở nơi đáy sâu tăm tối nhất
Và tự thuyết phục mình rằng đó không phải là lý do
Mà mình sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh mặt trời nữa

Và, hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, tôi mong một cái kết thúc
Vậy thì tại sao bạn không ở lại, đủ thời gian để giải thích thôi?

Và khi mưa tuôn
Liệu bạn có luôn tìm ra một lối thoát
Chỉ chạy trốn
Khỏi những người thương yêu bạn
Khỏi mọi thứ

Bạn dọn cho mình một cái tổ
Ở nơi đáy sâu tăm tối nhất
Rồi bạn ngủ cho tới tận tháng Năm và bạn sẽ nói
Rằng bạn chẳng thiết nhìn thấy ánh mặt trời nữa

Và, hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, tôi mong một cái kết thúc
Vậy thì tại sao bạn không ở lại, đủ thời gian để giải thích thôi?

Bạn hãy chờ đi
Và tôi cũng thế

Hãy nắm lấy những cơ hội này để đảo ngược lại
(Bạn hãy chờ đi)
Chỉ cần nắm lấy những cơ hội này, ta sẽ làm được bằng cách nào đó
Và hãy nắm lấy những cơ hội này để đảo ngược lại
Đảo ngược lại

Và hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến

Hỡi ôi, làm sao bạn có thể làm vậy được?
Tôi, tôi chưa bao giờ nhìn thấy điều đó đang tiến gần đến
Hỡi ôi, tôi mong một cái kết thúc
Vậy thì tại sao bạn không ở lại, đủ thời gian để giải thích thôi?

Bạn hãy chờ đi
Và tôi cũng thế

   
 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.