HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài One World One Dream | Sylver tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

One World One Dream | Sylver

Do you believe in a world
Where we cannot cheat
The same goal, the same dream
We know we can succeed

Something inside so strong
I know you got the heart
Something inside so strong
The heart to carry on

One world, one dream
Where everybody's free
One heart, one team
A world for you and me

One world, one dream
Where everybody's free
One heart, one team
A world for you and me

One world, one dream

One world, one dream

Do you believe in yourself
You know you cannot cheat
Your goal, your dream
Anything you want to be

Something inside so strong
One World One Dream lyrics on
I know you got the heart
Something inside so strong
The heart to carry on

One world, one dream
Where everybody's free
One heart, one team
A world for you and me

One world, one dream

One world, one dream

In a piecend harmony
A better world for you and me
In a piecend harmony
A better world for you and me

One world, one dream

One world, one dream
Where everybody's free
One heart, one team
A world for you and me

One world, one dream
Where everybody's free
One heart, one team
A world for you and me

Lời Việt

One World One Dream | Sylver

Một thế giới một giấc mơ

Bạn có niền tin vào một thế giới ?
Về một nơi không có nhnữg điều dối trá
Chung một mục tiêu, chung một giấc mơ
Chúng ta biết rằng chúng ta sẽ thành công

Chúng ta có sức mạnh từ bên trong
Tôi biết bạn sẽ giữ được đều đó trong trái tim
Chúng ta có sức mạnh từ bên trong
Trái tim sẽ vẫn làm được điều đó

Một thế giới, một giấc mơ
Nơi mà mọi người được tự do
Một trái tim, một đội
Một thế giới của tôi và bạn

Một thế giới,một giấc mơ

Một thế giới, một giấc mơ

Bạn có niềm tin vào điều đó?
Bạn biết bạn không thể gian dối
Mục tiên của bạn, giấc mơ của bạn
Tất cả những gì bạn mong muốn

Chúng ta có sức mạnh từ bên trong
Tôi biết bạn sẽ giữ được đều đó trong trái tim
Chúng ta có sức mạnh từ bên trong
Trái tim sẽ vẫn làm được điều đó

Một thế giới, một giấc mơ
Nơi mà mọi người được tự do
Một trái tim, một đội
Một thế giới của tôi và bạn

Một thế giới,một giấc mơ

Một thế giới, một giấc mơ

Trong một liên kết hài hòa đó
Một thế giới tốt hơn cho tôi và bạn
Trong một liên kết hài hòa đó
Một thế giới tốt hơn cho tôi và bạn

Một thế giới,một giấc mơ

Một thế giới, một giấc mơ
Nơi mà mọi người được tự do
Một trái tim, một đội
Một thế giới của tôi và bạn

Một thế giới, một giấc mơ
Nơi mà mọi người được tự do
Một trái tim, một đội
Một thế giới của tôi và bạn

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.