HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Die Hasen - The Rabbits (Kuroshitsuji's Insert Song) | Unknown tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Die Hasen - The Rabbits (Kuroshitsuji's Insert Song) | Unknown

==Germany==
Weiter, weiter, immer weiter! Lauf bis wohin?
Straßen und Gassen nach rechts oder links.
Mögen der Himmel, die Sonne uns dummen
zeigen “Wo ist der Schwur?”

Findest du den das Vollständigkeit an
Verbring’ne Tage gescäftig getan?
Schwindler ist! Heuchler ist! Alles! Alles!

Jemand schmeichelt alles!
Unbekannt jemand rollt die Welt!
‘S’ist nähmlich so, “Der Lauf der Welt”. Ganz gewiss!

Wir sind die Hasen!
Lustig, fröhlich springen auf den Heiden.
Keiner weiß, was wir mit
leerem Kopf und nackt und bloß noch leben.
Haben keine Frage, nur den großen Traum,
der wird weiter uns erwürgen! Wahnsinn!

Sie lag mit dem Roggenbrot als Paradestück.
Einsam spielt sie auf dem Teller wie Schutt und Asch’!
Jetzt hat ich gar nichts! Wo ist sie? Ich weiß nicht wo?
“Die Bedeutung meines Lebens”

Suchen wir! Kramen wir! Wo sie auch sein mag!
Innern die Schublade, des Rocks oder Portmonaie.
Furchtbares! Schreckliches! Eilen wir! Suchen wir!

Unsichtbarer Teufel soll kommen mit viel lautem Donner.
Wir müssen sie finden oder fliehen bevor er uns verschlingt!

==English Trans==
Onward, onward, ever onward! where are you walking to?
Streets and lanes, to the right or the left
Liking the heavens, the sun dumbly
Shows us “where is the vow?”

Do you find completeness, then,
Spending days busily working?
It’s a fraud! It’s a fake! Everything! Everything!

Somebody flatters everybody!
Unknown, someone rolls the world!
This is namely “The Walk of the World.” Sure enough!

We are the rabbits!
Funny, happy, springing on the heathens.
No one knows how we,
Empty-headed and bare naked, still live.
We have no questions, just a big dream
That strangles us! Madness!

It lies with the rye bread on the showpiece
Alone it plays on the plate like rubbish and ash!
Now I have nothing! Where is it? I know not where?
“The importance of my life”

We search! We rummage! Where it also wants to be!
The inside of drawers, skirts or pocketbooks.
Terrible! Horrible! We rush! We search!

Invisible devils shall come with much loud thunder.
We must find them or flee before he devours us!

Lời Việt

Die Hasen - The Rabbits (Kuroshitsuji's Insert Song) | Unknown

Tiến lên, tiến lên, luôn tiến lên! Ngươi chạy đi đâu đó?
Ra đường cái hay vào thung lũng, sang bên trái hay sang bên phải?
Tựa như thiên đường, mặt trời lặng lẽ
Chỉ cho ta "Lời nguyện thề ở đâu?"

Ngươi có tìm thấy sự hoàn hảo
Khi dành cả ngày bận rộn làm việc?
Nói dối! Đạo đức giả! Tất cả mọi thứ! Tất cả!

Một vài người thấy ai cũng xu nịnh!
Chẳng ai biết tới, người nào đó làm cả thế giới sôi động!
Có cái tên "Cuộc du hành của thế giới". Chắc là đủ rồi!

Chúng ta là thỏ
Vui vẻ, hạnh phúc, đầy sức sống
Không ai biết chúng ta,
Đầu rỗng tuếch và toàn thân trần trụi, vẫn cứ tồn tại
Ta chẳng có câu hỏi nào, chỉ duy nhất một khát khao to lớn
Nó bóp nghẹt chúng ta! Điên dại!

Nằm trong miếng bánh mì lúa mạch được trưng bày
Một mình nó cứ chơi đùa trên đĩa như rác rưởi
Giờ ta chẳng có gì! Ở đâu? Ta không biết
"Ý nghĩa của cuộc đời"

Ta tìm kiếm! Ta lục lọi! Tất cả những nơi nó muốn trú ẩn!
Trong ngăn kéo, áo sơ mi, hay ví
Kinh khủng! Hãi hùng! Ta gấp gáp! Ta tìm kiếm!

Những con quỷ vô hình sẽ tới với những sấm chớp ầm ầm
Ta phải tìm thấy chúng, hoặc chạy ngay trước khi hắn ăn thịt chúng ta!

Danh sách bài hát yêu thích của bạn
1 or 8 | W-indsXóa

Đọc Truyện Dạy Nâu Ăn Phật giáo online Hát Karaoke Từ điển Tổng Hợp Học ngoại ngữ Tiếng Anh ABC Học các thứ tiếng Xem tử vi tướng số Mang thai sinh đẻ Từ điển Việt Anh Bác sỹ gia đình Danh bạ web hay

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.