Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
At The End Of A Song | The Carpenters | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài At The End Of A Song | The Carpenters tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

At The End Of A Song | The Carpenters

They tell me
Somewhere this life isn't crazy
But I've traveled the world far and wide
And I say they're wrong

Don't sell me
Stories that music's a lady
It's not when the singer's alone
At the end of a song

(*) At the end of a song
There's no one
After the last note is played
Only the memory stays
Then even that fades away
And there's nothing so hard
As convincing your heart
That you should start singing again

You told me
Nothing could change perfect lovers
But like ev'ry promise you made
It broke before long

It's lonely
Falling away from each other
But we've come to the last of your words
And the end of a song

Repeat (*)

Lời Việt

At The End Of A Song | The Carpenters

Họ nói với tôi
Về một nơi nào đó mà cuộc sống chẳng hề điên rồ
Nhưng tôi đã đến một thế giới thật xa xôi và rộng lớn
Và tôi nói họ lầm rồi

Đừng bán cho tôi
Những câu chuyện mà âm nhạc chỉ là một người tình
Đó không phải là khi người ca sĩ cô đơn
Khi bài hát kết thúc

(*)Khi bài hát kết thúc
Chẳng còn ai nữa cả
Sau khi nốt nhạc cuối cùng được chơi
Chỉ còn kí ức ở lại
Nhưng rồi sau đó cũng tàn phai

Không có gì quá khó khăn
Như thuyết phục trái tim
Rằng bạn nên bắt đầu hát trở lại

Bạn nói với tôi
Không gì có thể làm thay đổi một tình yêu hoàn hảo
Nhưng giống như mỗi lời hứa bạn đã thốt ra
Nó đã vỡ tan từ lâu lắm rồi

Cô đơn
Khi hai con người rời xa nhau
Nhưng chúng ta cũng đã nghe đến từ cuối cùng rồi
Và bài hát đã kết thúc

Repeat (*)

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.