Warning: fread() [function.fread]: Length parameter must be greater than 0 in /home/content/79/11947379/html/favove.php on line 108
Hero | Skillet | BaiDich.com
  HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Hero | Skillet tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Hero | Skillet

Hero
Skillet

I'm just a step away
I'm just a breath away
Losing my faith today
Falling off the edge today

I am just a man
Not superhuman
I'm not superhuman
Someone save me from the hate

It's just another war
Just another family torn
Falling from my faith today
Just a step from the edge
Just another day in the world we live

I need a hero to save me now
I need a hero, save me now
I need a hero to save my life
A hero will save me just in time

I've gotta fight today
To live another day
Speaking my mind today
My voice will be heard today

I've gotta make a stand
But I am just a man
I'm not superhuman
My voice will be heard today

It's just another war
Just another family torn
My voice will be heard today
It's just another kill
The countdown begins to destroy ourselves

I need a hero to save me now
I need a hero, save me now
I need a hero to save my life
A hero will save me just in time

I need a hero to save my life
I need a hero, just in time
Save me just in time
Save me just in time

Who's gonna fight for what's right?
Who's gonna help us survive?
We're in the fight of our lives
And we're not ready to die

Who's gonna fight for the weak?
Who's gonna make 'em believe?
I've got a hero, I've got a hero
Living in me

I'm gonna fight for what's right
Today I'm speaking my mind
And if it kills me tonight
I will be ready to die

A hero's not afraid to give his life
A hero's gonna save me just in time

I need a hero to save me now
I need a hero, save me now
I need a hero to save my life
A hero will save me just in time

(I need a hero)
Who's gonna fight for what's right?
Who's gonna help us survive?

(I need a hero)
Who's gonna fight for the weak?
Who's gonna make 'em believe?
I've got a hero

I need a hero
A hero's gonna save me just in time

Lời Việt

Hero | Skillet

Người Hùng
Skillet

Tôi chỉ là một bước đi xa cách
Chỉ là một hơi thở xa cách
Đang mất đức tin của mình vào hôm nay
Đang rớt khỏi đường biên vào hôm nay

Tôi chỉ là một người đàn ông
Không là siêu nhân...
Tôi không là siêu nhân
Ai đó hãy cứu tôi khỏi lòng thù hận

Đấy chỉ là cuộc chiến khác
Chỉ là gia đinh khác bị cắt rời
Đang rơi khỏi đức tin của tôi vào hôm nay
Chỉ là một bước xa khỏi đường biên
Chỉ là ngày khác trong thế giới chúng ta sống

Tôi cần một người hùng
để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng
để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng
để cứu tôi lúc này
Một người hùng sẽ cứu tôi
vừa kịp lúc

Tôi phải chiến đấu hôm nay
Để sống một ngày khác
Bày tỏ suy nghĩ của mình một ngày khác
Giọng tôi sẽ được nghe thấy hôm nay
Tôi phải tạo ra chỗ đứng
Nhưng tôi chỉ là một người đàn ông
Tôi không là siêu nhân
Giọng của tôi sẽ được nghe thấy hôm nay

Đấy chỉ là cuộc chiến khác
Chỉ là gia đinh khác bị cắt rời
Giọng của tôi sẽ được nghe thấy hôm nay
Chỉ là sự giết chóc khác
Giọng của tôi sẽ được nghe thấy hôm nay
Sự đếm ngược bắt đầu hủy diệt chính ta

Tôi cần một người hùng để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng để cứu tôi lúc này
Tôi cần một người hùng để cứu tôi lúc này
Một người hùng sẽ cứu tôi vừa kịp lúc
(x2)

Ai sẽ chiến đấu cho lẽ phải?
Ai sẽ giúp chúng ta tồn tại
Ta ở trong cuộc chiến của đời mình
Và ta không sẵn lòng để chết

Ai sẽ chiến đấu cho phe yếu?
Ai sẽ làm họ tin tưởng?
Tôi đã có một người hùng,
Tôi đã có một người hùng sống trong tôi

Tôi sẽ chiến đấu cho lẽ phải
Hôm nay tôi đang bày tỏ suy nghĩ của mình
Và nếu điều đấy giết chết tôi
Tôi sẽ sẵn lòng để chết

Một người hùng không e ngại cho đi cuộc sống của anh
Một người hùng sẽ cứu tôi vừa kịp lúc.
....

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.