HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài If You Come To Me | Atomic Kitten tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

If You Come To Me | Atomic Kitten

So long ago
I didn't have a care about me
I didn't know where life come from
But now I know
That you left your love around me
You know it makes me feel so strong

Baby if you turn around
And prove to me it's real
Maybe we can work it out
Cause this is how I feel

Do you know where you go when you give it all away
I'll be there for you, care for you
Love you everyday, oh baby
And do you feel the same for me?
Any day, any way
When I feel a little low
I would cry for you, die for you
Just to let you know, oh baby
And if you come to me you know I'll make it right

Through all my life
I never thought I'd want somebody
Someone to call my own
And now I've found
A little bit of heaven baby
A place to call my own

Baby if you turn around
And prove to me it's real
Maybe we can work it out
Cause this is how I feel

Do you know where you go when you give it all away
I'll be there for you, care for you
Love you everyday, oh baby
And do you feel the same for me?
Any day, any way
When I feel a little low
I would cry for you, die for you
Just to let you know, oh baby
And if you come to me you know I'll make it right

Hey babe, don't you know?
You gotta, slow down, before you know
You're gonna, break down and turn around
Before you know, you go and break my heart
When will you learn to be, a little, careful
When you think of me
A little, careful, when you're close to me
Cause baby, I loved you from the start

Baby if you turn around
And prove to me it's real
Maybe we can work it out
Cause this is how I feel

Do you know where you go when you give it all away
I'll be there for you, care for you
Love you everyday, oh baby
And do you feel the same for me?
Any day, any way
When I feel a little low
I would cry for you, die for you
Just to let you know, oh baby
And if you come to me you know I'll make it right

Lời Việt

If You Come To Me | Atomic Kitten

Đã từ lâu lắm rồi
Em không chăm sóc cho bản thân mình
Em không biết nơi khởi nguồn cuộc đời
Nhưng giờ em biết
Rằng anh để tình anh quanh em
Và anh biết nó làm cho em cảm thấy mạnh mẽ

Anh yêu, nếu anh quay lại
Và chứng minh với em nó là thật sự
Có thể chúng ta có thể giải quyết được
Vì đây là cảm giác trong lòng em

Anh có biết nơi anh đến khi anh cho đi tất cả
Em sẽ ở nơi đó vì anh, chăm sóc cho anh
Yêu anh mọi ngày, anh yêu ơi
Và anh cảm thấy giống như em không?
Bất cứ ngày nào, bất cứ cách nào
Khi em cảm thấy chút muộn sầu
Em sẽ khóc vì anh, sẽ chết vì anh
Chỉ để cho anh biết oh anh yêu
Và nếu anh đến với em, anh biết em sẽ làm được

Dẫu cho cả cuộc đời em
Em chưa bao giờ nghĩ em sẽ muốn có một ai đó
Ai đó được cho là của riêng em
Và giờ em đã tìm thấy
Một phần của thiên đường anh yêu
Một nơi được cho là của riêng em

Anh yêu, nếu anh quay lại
Và chứng minh với em nó là thật sự
Có thể chúng ta có thể giải quyết được
Vì đây là cảm giác trong lòng em

Anh có biết nơi anh đến khi anh cho đi tất cả
Em sẽ ở nơi đó vì anh, chăm sóc cho anh
Yêu anh mọi ngày, anh yêu ơi
Và anh cảm thấy giống như em không?
Bất cứ ngày nào, bất cứ cách nào
Khi em cảm thấy chút muộn sầu
Em sẽ khóc vì anh, sẽ chết vì anh
Chỉ để cho anh biết oh anh yêu
Và nếu anh đến với em, anh biết em sẽ làm được

Này anh yêu, anh không biết ư?
Anh phải, chầm chậm, trước khi anh biết
Anh sẽ, tan vỡ và quay lại
Trước khi anh biết, anh bước đi và làm tan vỡ trái tim em
Khi nào anh có thể học được, một chút, thận trọng
Khi anh nghĩ đến em
Một chút, thận trọng khi anh ở gần bên em
Vì anh yêu, em đã yêu anh ngay từ lúc ban đầu

Anh yêu, nếu anh quay lại
Và chứng minh với em nó là thật sự
Có thể chúng ta có thể giải quyết được
Vì đây là cảm giác trong lòng em

Anh có biết nơi anh đến khi anh cho đi tất cả
Em sẽ ở nơi đó vì anh, chăm sóc cho anh
Yêu anh mọi ngày, anh yêu ơi
Và anh cảm thấy giống như em không?
Bất cứ ngày nào, bất cứ cách nào
Khi em cảm thấy chút muộn sầu
Em sẽ khóc vì anh, sẽ chết vì anh
Chỉ để cho anh biết oh anh yêu
Và nếu anh đến với em, anh biết em sẽ làm được

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.