HOME PAGE BÀI DỊCH SONG LYRICS LISTENING
 
Songs:
Search
 


Bài địch có tích hợp bộ từ điển, các bạn hãy nhấp 2 cái vào từ muốn tra nhé.
Bạn đang xem bài Extraordinary Day | Delta Goodrem tại Baidich.com
Play Video
Music Play

Thêm bài hát này vào danh sách yêu thích của bạn

Lời Ngoại

Extraordinary Day | Delta Goodrem

Change, like secrets in the wind I hear the whispers madame butterfly
Spread your precious wings I watch you fly away

I know, I can't change fate of that July the 8th and it was never the same
I know, this stage is frightening but its oh so enlightening is this how karma goes

Who would have thought when chance came calling that this would be my defining story and who
Could have guessed on my life's journey I could find my way through this extraordinary day

Nothing is isolated

I know, I can't change fate of that July the 8th and it was never the same
I know, this stage is frightening but its oh so enlightening is this how karma goes

Extraordinary day
This would be my defining story
And who could have guessed on my life's journey I could find my way through this Extraordinary day

Lời Việt

Extraordinary Day | Delta Goodrem

Sự đổi thay, như bí mật trong gió, tôi nghe thấy tiếng thì thầm
Nàng bướm xinh đẹp
Hãy giang rộng đôi cánh yêu quí của bạn, tôi sẽ nhìn bạn bay xa

Tôi biết, tôi chẳng thể thay đổi số phận của cái ngày 8 tháng 7 nữa rồi, và điều đó ko thể lặp lại
Tôi biết, sân khấu này thật đáng sợ, nhưng rõ ràng nó đã minh chứng rằng số phận đã an bài

Ai có thể nghĩ rằng khi sự thay đổi diễn ra như thế, nó sẽ trở thành câu chuyện rõ ràng của tôi
Và ai có thể đoán trước được hành trình cuộc đời của tôi
Tôi có thể tìm ra con đường đi cho mình qua những ngày đặc biệt này

Chằng có gì có thể cô lập tôi

Tôi biết, tôi chẳng thể thay đổi số phận của cái ngày 8 tháng 7 nữa rồi, và điều đó ko thể lặp lại
Tôi biết, sân khấu này thật đáng sợ, nhưng rõ ràng nó đã minh chứng rằng số phận đã an bài

Những ngày kỳ lạ
Đây sẽ là định nghĩa câu chuyện của tôi
Và ai có thể đoán trước được hành trình cuộc đời của tôi
Và ai có thể đoán trước được hành trình cuộc đời của tôi
Tôi có thể tìm ra con đường đi cho mình qua những ngày đặc biệt này

 

© Bài Dịch 2010-2019 | www.BaiDich.com
Bài Dịch đang có trên 650.000 lời nhạc và 20.000 tác giả, và tất cả điều có video minh hoạ.
Để tập phát âm và biết nghĩa của bất cứ từ nào thì hãy nhấp chuột 2 cái thật nhanh vào từ đó.